foto 1 foto 2

Kalendář akcí

2017

7. 12. - udělení ceny Křesadlo (Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci)

5. 12. - prodejní vánoční jarmark s příspěvkovými organizacemi Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, Brno, 10-13 hod

30. 11. - prodejní vánoční jarmark s příspěvkovými organizacemi Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno, 10-12:30 hod

30. 11.  - ukončení příjmu přihlášek do soutěže Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost

září - 27. 10. - příjem nominací do ceny Křesadlo (ocenění pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji)

27. 9. - Brněnský CSR Brunch: Podzimní inspirace (Oxytree ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti; registrace běží zde https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFCDQ50soOuR0Wicf7VK1CxX3ITmnIFnh6pudmBb_ZaGCiUg/viewform)

 

20. 5. - Muzejní noc na Krajském úřadě JMK (program sledujte na www.brnenskamuzejninoc.cz)

6. 4. - prodejní velikonoční jarmark s příspěvkovými organizacemi Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno, 10-13 hod

4. 4. - prodejní velikonoční jarmark s příspěvkovými organizacemi Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, Brno, 10-13 hod

4. - 6. 4. - Daruj krev s Krajským úřadem Jihomoravského kraje (Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno, Bohunice) - sledujte FB Jihomoravského kraje

únor - sbírka šatstva ve prospěch sociálního šatníku MMB(Křenová 20, Brno)

6. - 10. 2. - dotazníkové šetření spokojenosti klientů Krajského úřadu (v budovách Žerotínovo náměstí 3 a Cejl 73)

 

2016

29. 11. - IV. ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti (Brno)

31. 8. - ukončení příjmu přihlášek do soutěže Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost

22. 6. - Den otevřených dveří KrÚ (Brno)

14. 6. , 15. 6. - seminář Finanční gramotnost na internetu - pro studenty (Brno)

13. 6. - seminář Finanční gramotnost na internetu - pro pedagogy (Brno)

10. 6. - seminář INSPIRE, Copernicus (Brno)

10. 6. - seminář MA 21 a hodnocení ŽP (Brno)

30. 5. -  29. 7. - výstava Včelařství dříve a dnes na KrÚ (Brno), pozvánka (jpg, 382 kB)

14. 4. - pracovní seminář Odpovědné a udržitelné podnikání (Brno)

23. 3. - konference Veřejné zakázky odpovědné k životnímu prostředí - nové příležitosti (Brno)