Výsledky soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2015“ schváleny

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 12. dubna 2016 schválila výsledky soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2015“.

Hlavním vítězem jihomoravské krajské soutěže o nejlépe opravenou památku regionu za loňský rok se stal katolický kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupu na Blanensku. Na druhém místě v kategorii velkých staveb skončila hrobka Lichtenštejnů ve Vranově. Z drobných staveb vyhrála zvonička v Rebešovicích a z děl výtvarného umění zrestaurované lavice v kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli  - podrobné výsledky jsou ZDE (doc, 30 kB).
„Velmi mne těší, že se letos do soutěže zapojil rekordní počet více než třinácti tisíc hlasujících. Výsledky byly velmi vyrovnané,“ řekl hejtman Michal Hašek. „Šlo již o devátý ročník soutěže. Motivujeme tak vlastníky kulturních památek k jejich příkladné obnově, chceme takto propagovat jihomoravské památky pro veřejnost,“ uvedla radní Bohumila Beranová.
Od 14. března do 8. dubna 2016 bylo možné hlasovat prostřednictvím SMS zpráv v devátém ročníku soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje 2015“.
Celkem 25 památek soutěžilo o ceny ve třech kategoriích:
1. velké stavby (hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze, hospodářské dvory,...)
2. díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby,…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování
3. drobné stavby (lidové stavitelství, kapličky, zvoničky, boží muka, …).
Souhrnná částka ve výši 300 000 Kč bude podle počtu získaných hlasů rozdělena následovně: v 1. kategorii budou oceněna první dvě místa částkou 150 000 Kč a 50 000 Kč, ve 2. a 3. kategorii vítězové získají po 50 000 Kč.

Rada současně rozhodla o udělení dvou zvláštních cen ve výši 25 tisíc korun – první pro Davida Hamzu, vlastníka kulturní památky zřícenina hradu Templštejn. Byla oceněna zejména schopnost nadchnout pro náročnou péči o památku skupinu dobrovolníků, s jejíž pomocí se zcela nezištně a s příkladnou péčí o objekt stará a dává dobrý příklad ostatní veřejnosti, pro niž tuto hojně navštěvovanou památku volně zpřístupnil. Druhá cena byla doporučena udělit obci Senetářov, vlastníku kulturní památky - venkovské usedlosti čp. 32 - stavby lidového stavitelství, která soutěžila v předchozích ročnících soutěže. Zde byla oceněna příkladná péče obce o kulturní památku, jejíž dlouhodobá prezentace významným způsobem představuje veřejnosti tradice lidového stavitelství a řemesel na jižní Moravě.

Fotografie vybraných památek a doprovázející popisné texty jsou uveřejněny na webových stránkách Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/ .