Ve Vyškově otevřeli nové chráněné bydlení pro tělesně postižené

Zásluhou Jihomoravského kraje vzniklo ve Vyškově v ulici 9. května nové chráněné bydlení pro tělesně postižené, v němž najde domov 12 handicapovaných spoluobčanů. Symbolickou pásku u zařízení za 21,5 milionu korun v úterý 5. dubna 2016 přestřihli náměstci hejtmana Marek Šlapal a Stanislav Juránek.

Chráněné bydlení ve Vyškově, které spadá pod příspěvkovou organizaci kraje Habrovanský zámek, je koncipováno jako dvě domácnosti po šesti uživatelích. Současně s jeho vybudováním vzniklo také nových 11 pracovních míst pro asistenty a pomocníky.

Vedení kraje rozhodlo o vybudování chráněného bydlení ve Vyškově pro tělesně postižené občany, kterým nevyhovuje ústavní péče, v roce 2011. Již koncem roku 2011 zastupitelstvo schválilo přidělení finančních prostředků pro tento účel. Souběžně probíhala směna majetku mezi krajem a městem Vyškovem. Tímto procesem získala krajská příspěvková organizace Habrovanský zámek vhodný prostor pro výstavbu chráněného bydlení. Po přípravných a projekčních pracích byla v roce 2014 zahájena demolice starého objektu bývalých jeslí a v roce 2015 započala vlastní výstavba. Objekt byl dokončen a zkolaudován v prosinci 2015. V 1. čtvrtletí letošního roku bylo dokončeno vybavení objektu vnitřním vybavením.

Kraj hodlá v budování podobných kapacit pokračovat – v loňském roce například postavil v Mikulově chráněné bydlení pro 12 mentálně postižených, stejné plánuje vybudovat i v Lednici.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK