Jednání krajské rady se zabývalo situací Vážan a Milonic

Rada Jihomoravského kraje se na svém výjezdním zasedání ve Vyškově 5. dubna 2016 zabývala také dvěma bezpečnostními problémy v okrese Vyškov – konkrétně situací ve Vážanech a také Milonicích, kde hrozí sesuvy svahů.

Jak uvedl Michal Hašek k situaci v obci Vážany, v rámci zákona o krizovém řízení může jako hejtman vyhlásit stav nebezpečí pouze za splnění dvou kumulativních podmínek. „Tou první podmínkou je bezprostřední ohrožení životů, zdraví a majetku v daném místě, a tou druhou je, že věc nelze řešit běžnou činností správních orgánů. Protože nedochází k událostem v rámci bodu jedna – neprší, nesněží a podobně -, tak sledujeme bod dva, což je činnost správních orgánů. Zde musím konstatovat, že ta je podle mého názoru velmi intenzivní. Chtěl bych tímto poděkovat starostovi Slavkova, protože právě tento úřad má jako prvostupňový orgán státní správy na starosti záležitosti ve Vážanech, a koná v rámci svých kompetencí maximum. S představiteli obce jsme ve stálém kontaktu. Občané Vážan, jejichž pozemky podle mého názoru neoprávněně zasáhla skládka, zvažují podle mých informací soukromoprávní žalobu na jejího provozovatele,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
Starosta Slavkova u Brna Michal Boudný poděkoval kraji a celému integrovanému záchrannému systému za spolupráci v kauze Vážany. „Tato skládka, jak ji správně nazval pan hejtman, dorostla již do obrovských rozměrů,“ konstatoval starosta Slavkova, který počínání jejích zřizovatelů označil za drzost a výsměch vůči státní správě a samosprávě. „Věřím, že nová legislativa už na podobné stavebníky bude mít účinnost v právu,“ řekl starosta Boudný. To potvrdil také hejtman Hašek, který již inicioval v rámci jednání s předsedou vlády a ministrem životního prostředí otázku rychlého doplnění stavebního zákona, a to ještě v průběhu letošního roku.
K problému Milonic Michal Hašek uvedl, že jde o opakovaný sesuv svahu, pod kterým se v této chvíli nachází plynové vedení a hrozí obecné ohrožení v případě jeho poškození. „Zde již zřizovatel plynové sítě zvažuje totální přeložku vedení na druhou stranu silnice. Při nedávném jednání s vedením obce jsme se dohodli na tom, že si vedení obce objedná komplexní posouzení tohoto území – včetně návrhu opatření na zajištění stability dotčených lokalit. Na těchto posudcích se podílí a bude podílet Jihomoravský kraj 50 procenty, které hradí,“ uvedl hejtman Michal Hašek.