Memorandum kraje a města Blanska povede ke zlepšení dopravní situace

Hejtman Michal Hašek a starosta Blanska Ivo Polák v úterý 5. dubna 2016 podepsali společné memorandum kraje a města o přípravě významné dopravní investice kraje - přemostění Svitavy a přeložení krajské komunikace úrovňově křížící železniční koridor.

„Jde o přemostění řeky Svitavy z komunikace Svitavská na ulici Brněnskou. Řešení tohoto problému je pro Blansko důležité a zásadní. Usnadní život podnikatelům, kteří jsou v průmyslové zóně. Dále budou mít občané lepší komfort, protože dosud především složky integrovaného záchranného systému z hlediska provozu železnice mají velmi obtížný přístup na Staré Blansko. Memorandum vymezuje jednotlivé postupy kraje i města tak, aby byl tento investiční záměr naplněn,“ řekl starosta Ivo Polák.

„Kraj i město mají vážný zájem na přípravě této strategické stavby, Blansko na tuto dopravní stavbu čeká desítky let. Za Jihomoravský kraj jsme připraveni k maximální součinnosti. Rozpočtové nároky budou velké, jde o investici ve stovkách milionů korun. Budeme jednat s vládou o pokračování dotačního programu ze Státního fondu dopravní infrastruktury, druhý možný zdroj financování vidíme v realokaci peněz v rámci Operačního programu Doprava. Toto vidím jako možnosti, které kraj rozhodně využije, k tomu přidá prostředky z vlastního rozpočtu. Věřím, že v roce 2018 budeme připraveni na vyhlášení výběrového řízení a následně realizaci této významné dopravní stavby. Memorandem jsme si rozdělili úkoly pro přípravu tohoto investičního záměru včetně výkupu pozemků a pořízení projektové dokumentace a kraj po zajištění financování bude akci okamžitě realizovat,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK