Krajská rada se na výjezdním zasedání věnovala problémům okresu Vyškov


Čtvrté letošní výjezdní jednání Rady Jihomoravského kraje se uskutečnilo v úterý 5. dubna 2016 ve Vyškově.
„Dnes jsme vyslechli souhrnnou zprávu o aktuálních problémech okresu Vyškov, rada se dohodla také na podpoře některých významných dopravních staveb. Vyslechli jsme rovněž informaci zástupců složek integrovaného záchranného systému. S radostí konstatuji, že bezpečnostní situace v této části Jihomoravského kraje je dobrá. Podílíme se zde zejména na financování dobrovolných hasičů,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.

Hejtman dále připomněl, že z pohledu končícího ROP Jihovýchod získal okres Vyškov mezi lety 2007 až 2013 802 milionů korun. „Čili evropské fondy financovaly projekty na území okresu Vyškov – a to ať projekty krajské, městské či neziskového sektoru a podnikatelských subjektů – částkou ve výši přes 800 milionů korun. Jihomoravský kraj v rámci dotací z krajského rozpočtu poskytl institucím, spolkům, organizacím v okrese Vyškov v letech 2010 až 2015 prostřednictvím dotací částku 255 milionů korun, 321 milionů korun v posledních šesti letech byly prostředky do organizací, které kraj tady na Vyškovsku zřizuje. Mám na mysli jak nemocnici, sociální zařízení, školy či muzeum. V součtu to představuje 1,37 miliardy korun. To už jsou peníze, které jsou vidět, pomohly rozvoji území a samozřejmě se budeme snažit nacházet možnosti pro Vyškovsko i do budoucna,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.

Starosta Vyškova Karel Goldemund poděkoval za pomoc kraje při opravě krytého bazénu na ZŠ Purkyňova. „To nejdůležitější, co jsme na jednání otevřeli, je zdvoukolejnění trati Brno – Přerov, protože to se zásadně dotkne celého Vyškova. Projednávali jsme také koordinaci oprav komunikací. Vyškova by se měla dotknout poslední část oprav dálnice D1 a oprava silnice Vyškov – Tučapy,“ uvedl starosta Vyškova.

V Bučovicích je zřejmě nejpalčivějším problém chystaný obchvat městem. „Městu se konečně podařilo přimět ŘSD k studii jižního obchvatu tak, jak si občané přejí. Zde kraj přislíbil nápomoc v rámci svých kompetencí. Další pozitivní věcí je, že kraj plní svůj závazek vůči Gymnáziu a obchodní akademii, kdy probíhají investice do stávající historické budovy gymnázia. Třetím problémem je objekt bývalých jeslí v Bučovicích, kde se kraj zavázal, že zde vybuduje dům s pečovatelskou službou. Jsme schopni jednat o aktualizaci projektových plánů a využití objektu, tak aby sloužilo sociálním službám,“ řekl místostarosta Bučovic Jiří Horák. Hejtman Michal Hašek upozornil, že v tomto případě je problémem nalezení zdroje financování. „Evropská unie v novém plánovacím období omezila možnost financování obdobných projektů. To znamená mnohem větší tlak na krajský rozpočet. Už jsme se podíleli na určitých zabezpečovacích pracích na tomto místě. Musíme udělat celkovou revizi, a to nejen v Bučovicích, tak abychom program dalšího rozšiřování sociálních kapacit přizpůsobili aktuálním možnostem krajského rozpočtu. Další variantou je i spolupráce mezi krajem a městem a nalezení eventuálního jiného využití než domova pro seniory,“ uvedl hejtman Hašek.

Slavkovska se na výjezdní radě týkala problematika přeložky komunikace II/416 ze Slavkova u Brna směrem na Židlochovice. „Dnes je již nevyhovující a rádi bychom ve spolupráci s ŘSD, ministerstvem dopravy a krajem udělali křižovatku novou. Současně s tím by se letos měla budovat okružní křižovatka, která je vyústěním silnic I/50 a I/54 směrem na Kyjov. Ta by Slavkovu pomohla při výstavbě nového obchodního centra,“ uvedl starosta Slavkova u Brna Michal Boudný.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK