Ve Vyškově se uskutečnil seminář Sociální podnikání v praxi

Náměstek hejtmana Roman Celý zahájil 1. dubna 2016 na Městském úřadě ve Vyškově další ze seminářů s názvem Sociální podnikání v praxi, které pořádá Komora sociálních podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

„Jsem velmi rád, že se těchto seminářů účastní nejen odborníci, ale i zájemci z řad veřejnosti a různých organizací. Ne všichni totiž přesně vědí, co si pod pojmem sociální podnikání představit a k tomu právě slouží tyto semináře pořádané na různých místech kraje“, řekl na úvod náměstek Celý.
Hlavním cílem přednášek bylo předat ucelené informace o výhodách i úskalích zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, o aktivní politice zaměstnanosti a o zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů, jak vybudovat společensky odpovědnou firmu i jak zadávat společensky odpovědné zakázky. Na daná témata přednášeli odborníci z neziskových organizací, úřadu práce i vězeňské služby či odborníci na evropské dotace, ale i podnikatelé mající s tímto druhem podnikání praktické zkušenosti.