Informace č.j.: JMK 120230/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                                              Sp.Zn.                                                    Vyřizuje/linka                                Brno

JMK 120230/2007                     S-JMK 120230/2007 OSO                    Mgr. Koníček/541658854            25. 9. 2007

 

 

Bod č. 5 ze 131. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

            dne 13. 9. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 5. na 131. zasedání RJMK“.

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující: povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Tedy materiál k bodu č. 5 programu na 131. schůzi Rady Jihomoravského kraje nebyl předložen, protože nebyly zpracovány žádné návrhy, připomínky a podněty k vyřízení.

 

 

            S pozdravem

 

 

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

 

 

                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                  Internet

70888337        CZ70888337        541658854      541652239      konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz