Záchranka opět v novém. Třetí výjezdové stanoviště v Brně je na Ponavě

Tři sta milionů korun na stavbu tří nových výjezdových stanic Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (ZZS JMK) v Brně od roku 2012, téměř stovka nových sanitních vozů za posledních deset let, z toho jen za poslední tři roky 44. Jihomoravský kraj dokončil výstavbu třetí nové budovy ZZS Jihomoravského kraje, kterou ve čtvrtek 31. března 2016 otevřel hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

„Dneškem pro brněnské a jihomoravské záchranáře končí jedna významná etapa. Chtěl bych všem moc poděkovat za spolupráci. Věřím, že jsme vytvořili pro záchranáře moderní zázemí, odpovídající 21. století. Přeji jihomoravským záchranářům, aby i v budoucnu zřizovatel mysle na zdravotnickou záchrannou službu. Chci popřát, aby výjezdy z tohoto stanoviště byly úspěšné, aby se jim podařilo udělat maximum pro záchranu lidského života a ochránění lidského zdraví,“ uvedl hejtman Hašek.

„Investice do záchrany životů a ochrany zdraví je a vždy bude pro mě osobně i naši krajskou samosprávu prvořadou prioritou. Zahájením provozu výjezdové základny záchranářů Brno-Ponava se tak na území jihomoravské metropole dovršuje aktualizace zabezpečení Zdravotnické záchranné služby, kterou schválilo krajské zastupitelstvo před pěti lety. Jde přitom o největší výjezdovou základnu na území brněnské aglomerace. Jsem přesvědčen, že nové pracoviště záchranářů Brno-Ponava přispěje k větší bezpečnosti a ochraně obyvatel jižní Moravy,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

"Podmínky v nové základně jsou nesrovnatelně lepší než v prostorách dosavadní výjezdové základny na náměstí 28. října. Věřím, že zde bude nadále zajištěna kvalitní péče pro obyvatele našeho kraje,“ dodal ředitel ZZS JMK Milan Klusák.

V Brně mají záchranáři v současné chvíli k dispozici moderní zázemí v Brně – Bohunicích, kde sídlí i krajské zdravotnické operační středisko, druhé stanoviště je v Brně – Černovicích a třetí pak právě nově otevřené v Brně – Ponavě.

Od roku 2009 investoval Jihomoravský kraj do Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje přes 2,5 miliardy korun. Kromě krajského města vzniká nové výjezdové stanoviště záchranářů ve Znojmě za 65 milionů korun a opraveny jsou i stanice v dalších městech. „Připravujeme také zlepšení pracovních podmínek na výjezdových základnách v Hustopečích, Mikulově, Slavkově či Kyjově,“ doplnil hejtman Hašek s tím, že Zastupitelstvo Jihomoravského kraje rozhodlo o změně koncepce při poskytování zdravotnické záchranné služby na území kraje v roce 2010. Součástí bylo i zajištění podmínek pro práci zdravotnických záchranářů, a to včetně řešení podmínek právě v krajském městě.

Objekt výjezdové základny je koncipován jako jednoduchý kvádr s podélnou osou ve směru západ - východ. Budova je dvoupodlažní, nepodsklepená s plochou střechou. Zastavěná plocha činí 740 m2, užitná plocha 1.309 m2, obestavěný prostor 6.026 m3. Na západní straně parcely je situován vjezd na veřejnou komunikaci ulice Střední s velmi dobrou návazností na ulice Sportovní či Štefánikovu, ale rovněž s velmi dobrým přístupem na městský okruh, včetně Královopolského tunelu.

Stavba byla dokončena 28. ledna 2016 a od 1. března 2016 zde zasahují ve dne dvě výjezdové skupiny s lékařem, z toho jedna v setkávacím systému a 3 výjezdové skupiny RZP, v noční době pak jedna výjezdová skupina s lékařem v setkávacím systému a 2 výjezdové skupiny RZP. 24 hodin denně je zde k dispozici posádka sanitního vozidla pro potřebu transportů hendikepovaných novorozenců, kdy tuto službu zajišťuje ZZS JmK, p. o. společně s Fakultní nemocnicí Brno, pracovištěm Dětská nemocnice v Brně – Černých Polích.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK