Konference: I veřejné zakázky mohou být odpovědné k životnímu prostředí

Představení příležitostí, které veřejné zakázky mohou přinášet pro podporu životního prostředí a udržitelnost, bylo hlavním tématem konference, která se 23. března uskutečnila v Brně. Nákup kancelářského papíru, zboží fair trade, pořízení ekologického nábytku - to je jen několik příkladů veřejných zakázek, v nichž byly uplatněny zmíněné principy.

Konference se konala v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který se k trendu odpovědného zadávání veřejných zakázek trvale hlásí. Šlo o vyvrcholení projektu „Veřejné zakázky odpovědné k životnímu prostředí“, na němž v průběhu 12 měsíců spolupracovalo pět veřejných zadavatelů: města Semily a Kolín, ministerstvo zemědělství a dva krajské úřady – Libereckého a Jihomoravského kraje. Realizátorem projektu byla Nová ekonomika o.p.s. Jeho cílem bylo najít konkrétní příležitosti pro podporu priorit v oblasti životního prostředí a udržitelnosti v rámci prostředků vynakládaných na veřejné zakázky.
Výše uvedený projekt, v rámci něhož byla konference realizována, byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz . Více o projektu: http://projekty.nova-ekonomika.cz/projekty/verejne-zadavani-odpovedne-k-zivotnimu-prostredi .
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK