Pracovní výjezd hejtmana na Rosicko

Návštěvou gymnázia v Zastávce u Brna začal ve středu 23. března 2016 pracovní výjezd hejtmana Michala Haška na Rosicko.

Součástí návštěvy byla také beseda se studenty. „Zajímali se o přímou volbu starostů a hejtmanů, kompetence kraje, aktuální bezpečnostní situaci v České republice a Jihomoravském kraji, o otázku Železničního uzlu v Brně či o dálniční spojení Brna a Vídně. Debata byla spontánní, byl jsem velmi mile překvapen, jak se mladí lidé zajímají o aktuální dění v regionu a mají také svůj názor. Z besedy si odnáším vynikající dojem, protože si myslím, že mladí lidé jsou připraveni vstupovat do regionální politiky,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Následovala pracovní diskuse s dvacítkou starostů mikroregionu Kahan. Řešila se dopravní infrastruktura v regionu, zejména otázka páteřní I/23, obchvat Rosic a zásady územního rozvoje kraje ve vazbě na R43. „Starostové se zajímali o postup modernizace železniční tratě, podporu dobrovolných hasičů a krajské dotační tituly pro obce. Na řadu přišly také problémy s celostátní legislativou- nemožnost ukládání sítí v silnicích, odvody za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu u veřejných významných staveb obcí a krajů,“ řekl po jednání hejtman Hašek.

Další část pracovního výjezdu směřovala do zdejšího Senior centra, příspěvkové organizace kraje. „Je to jedna z největších investice kraje v posledních šesti letech v oblasti sociálních věcí a já jsem na zdejší Senior centrum nesmírně pyšný. Poděkoval jsem panu řediteli Buriánkovi a jeho týmu za vynikající práci. Je vidět, že klienti jsou zde spokojeni. My jsme se snažili vytvořit dobré podmínky, ale nestačí desítky milionů korun do betonu, případně nového nábytku. Je to především o lidech. Poděkoval jsem pracovnicím a pracovníkům zdejšího zařízení, protože bez nich by nemělo takové renomé a bez nich by samozřejmě nebylo ono. Čeká mne ještě diskuse s dobrovolnými hasiči. Jako šéf integrovaného záchranného systému velmi vnímám roli dobrovolných hasičů, snažím se je podporovat na úrovni Jihomoravského kraje i Asociace krajů. Řeč bude nejen o fungování dobrovolných hasičů i o jejich problémech. Někteří členové zásahových jednotek si stěžují na to, že je zaměstnavatelé nechtějí uvolňovat z práce. To je vážný problém, který současná vláda řeší. Nově od letoška vláda přišla s centrálním dotačním programem pro dobrovolné hasiče, takže seznámím nejen ty zastávecké, jak vypadá návrh na rozdělení dotací v Jihomoravském kraji. Celkově plánuji v letošním roce ještě desítky takovýchto výjezdů po kraji, protože člověk má znát místa a problémy konkrétně a potom už z určitou jasnou představou můžu odpovědně rozhodnout, zda nějakou věc podpořím nebo ne a proč,“ uvedl Michal Hašek.

 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK