Hejtman navštívil znojemský Klub COOLNA a chráněné dílny

S činností dvou znojemských neziskových organizací v oblasti sociálních služeb - nízkoprahového zařízení Oblastní charita Znojmo ,,KLUB COOLNA Znojmo“ a Chráněné dílny Znojmo (zařízení společnosti Sansimon) – se 22. března 2016 seznámil hejtman Michal Hašek. „Zajímal jsem se o pohled poskytovatelů sociálních služeb na systém financování, také o komunikaci s městem a krajem,“ uvedl hejtman.

Hlavním posláním společnosti Sansimon, kterou založila Diecézní charita Brno, je zabezpečení kontinuity poskytování služeb v oblasti výroby a rozvozu hotových jídel do charitních i jiných zařízení a také nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a hromadně vyráběných léčivých přípravků. Posláním Klubu Coolna je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dospívajících a mladých dospělých ve Znojmě, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky, apod.). Prostřednictvím nabídky sociálních služeb (vzdělávacích a volnočasových aktivit, poskytováním informací, odborné pomoci a podpory) se snaží předcházet jejich sociálnímu vyloučení.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK