Informace č.j.: JMK 120802/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
            Čj.:                                           SpZn.:                                       Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 120802/2007                   S-JMK 120802/2007 OKP                      Krásná/541651233                  26. 9. 2007
 
 
Jednání hejtmanů 18.6. – korespondence ke kapitole ekologie – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 16. 9. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání hejtmanů 18.6. – korespondence ke kapitole ekologie“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
dne 18. 6. 2007 se v Mikulově 4 hejtmani a je zde uvedeno a podepsali dohodu o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina.
Tato dohoda ‚obahuje‘ kapitolu 1 – Ekologie – životní prostředí.
Požadujeme
a) předat kopii veškeré korespondence s Rakouskem ve věci této dohody, a to v tomto dotazu specificky pouze ve věci kapitoly 1, a to za období od 1.1.2007,
b) předat kopii veškeré korespondence s krajem Vysočina ve věci této dohody, a to v tomto dotazu specificky pouze ve věci kapitoly 1, a to za období od 1.1.2007,
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
“.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                         Mgr. Martin Mikš
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                            v.z. JUDr. Dagmar Dorovská v.r.