Jednala Regionální stálá konference

Za účasti představitelů kraje – náměstka hejtmana Romana Celého a radního Václava Božka – se v brněnském sídle krajského úřadu v pátek 18. března 2016 uskutečnilo 7. pracovní jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK).

Konference řešila zejména čerpání fondů EU na jižní Moravě v období 2014 - 2020. Zazněly informace o vyhlášených a připravovaných výzvách jednotlivých operačních programů, projednávaly se rovněž aktuální informace o strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti a celého jihomoravského kraje.

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) je neformální instituce (bez právní subjektivity) pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU 2014–2020 v území Jihomoravského kraje. Role RSK JMK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Další informace na www.rskjmk.cz  .
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK