foto 1 foto 2

Podnikání v zemědělství

 

Státní správu v přenesené působnosti na úseku podnikání v zemědělství vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (§ 2h zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů). Na území Jihomoravského kraje tuto agendu vykonávají všechny obecní živnostenské úřady - OŽÚ (doc, 32,3 kB) vyjma Živnostenského úřadu města Brna, neboť Statutem města Brna byla tato agenda svěřena úřadům městských částí Statutárního města Brna - ÚMČ Brno (xls, 48 kB). 

K zaevidování žadatele o zemědělské podnikání je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 2ha zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Formuláře

 

Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění (pdf, 215 kB)


Informační systém Evidence zemědělského podnikatele (MZe)


Podpora podnikání, dotace, informace (BusinessInfo.cz)

 

Agrární komora ČR (agrocr.cz)

 

Ministerstvo zemědělství (MZe)