Pietní shromáždění k 77. výročí německé okupace Československa

V budově bývalé káznice v Brně na Cejlu si dnes v úterý 15. března 2016 zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, představitelé kraje a dalších institucí připomenuli 77. výročí německé okupace Československa.

„Jsem velmi rád, že jsme nakonec měli možnost sejít se přímo tady, ve zdech věznice na Cejlu. Děkuji Statutárnímu městu Brnu za to, že to umožnilo i v době provádění stavebních prací. Myslím, že je důstojné sejít se alespoň na pár minut a vzdát čest všem, kdo prošli těmito zdmi a těm, kteří zde byli popraveni. Připomenu, že tato věznice vznikla jako centrální věznice pro Moravu a Slezsko ještě v dobách rakousko-uherské monarchie. Byli zde vězněni naši vlastenci v době I. i II. světové války a samozřejmě i v době totalitního komunistického režimu. Těmito zdmi prošel například Petr Bezruč. Ještě 15. března 1945 se zde popravovalo – nacisty zde byli tehdy popraveni dva občané z Morkovic za sabotáž. Popravovalo se zde po II. světové válce na základě retribučního soudnictví, ale zejména pak po únoru 1948. Připomenu například jméno významného účastníka protinacistického i protikomunistického odporu Petra Křivky, který poté, co se vrátil z války, působil v ostraze prezidenta Beneše a později se zapojil do odboje proti komunistickému režimu a byl zde popraven. Zdmi této káznice prošel první předseda Ústavního soudu České republiky Zdeněk Kessler a těch jmen by zde mohly padnout desítky a stovky. Chtěl by ch na tomto místě vzdát čest a úctu všem našim vlastencům, kteří zde museli trávit měsíce a leta svého života a těm, kteří zde své životy položili. Jedná se o místo, které je velmi tragické a je navždy spojeno se smutnou historií našeho státu a národa a já věřím, že k němu budou všichni přistupovat maximálně citlivě,“ řekl na pietním setkání v prostorách věznice na Cejlu hejtman Michal Hašek.

Následně se pietní akt uskutečnil také v areálu Kounicových kolejí v Brně. Hejtman Michal Hašek zde poděkoval odbojářům, bojovníkům za svobodu a všem pamětníkům pohnutých událostí z dob německé okupace. „Děkuji Vám za to, že tuto historii připomínáte. Jste naší živou pamětí, jste svědomím tohoto národa a jste lidmi, kteří mohou předat toto poznání budoucím generacím. Ocituji to, co zde cituji vždy: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k tomu prožít ji znovu. A to nepřeji našemu národu, nepřeji to České republice ani celé Evropě,“ řekl na pietním setkání v prostorách bývalého nacistického vězení a popraviště hejtman Michal Hašek.

foto JMKfoto JMKfoto JMK