Výjezdní zasedání krajské rady se věnovalo problémům okresu Blansko

Druhé letošní výjezdní jednání Rady Jihomoravského kraje se uskutečnilo v úterý 15. března 2016 v Blansku.
„Dnes jsme vyslechli souhrnnou zprávu o aktuálních problémech Blanenska a Boskovicka. Je zde absolutní spolupráce krajské samosprávy a městských samospráv v oblasti zdravotnictví. Byť se jedná v Blansku i Boskovicích o nemocnice městské, troufám si říci, že už řadu let probíhá velmi úspěšná koordinace a spolupráce a jsou nedílnou součástí krajského zdravotnictví. Potvrdili jsme si tuto synergii i pro budoucí roky. S oběma městy jsme se dohodli, že vyjednávání o novém pětiletém období na smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami budou absolvovat obě městské nemocnice v jednom balíku s krajskými nemocnicemi. Dokážeme tak mnohem lépe koordinovat naše stanoviska směrem ke zdravotním pojišťovnám, dohodnout se na struktuře akutní i následné lůžkové péče a myslím si, že tato věc je jednoznačně ve prospěch veřejného zdravotnictví a zejména pacientů, v tomto případě občanů a návštěvníků okresu Blansko,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Jak dodal, rada se dohodla také na podpoře některých významných dopravních staveb. „Vyslechli jsme rovněž informaci zástupců složek Integrovaného záchranného systému. S radostí konstatuji, že bezpečnostní situace v této části Jihomoravského kraje je dobrá. Podílíme se zde zejména na financování dobrovolných hasičů, specialitou na území Jihomoravského kraje je tady podpora speleologické záchranné služby. Nejedná se o profesionální sbor, jde o dobrovolníky zařazené v systému IZS, jsou v podobné situaci jako vodní záchranáři. Krajská rada mne dnes na jednání v Blansku uložila, abych s ministerstvem vnitra a ministerstvem zdravotnictví jednal o zlepšení statutu speleologických záchranářů a vodních záchranářů, tak aby měli svoje ukotvení v legislativě České republiky, zejména aby legislativou měli stanoveno také financování, protože doposud se jedná o záležitost dobrovolné vůle krajské samosprávy financovat speleology nebo vodní záchranáře. My se k této záležitosti hlásíme i bez povinnosti v zákoně. Připomínám, že v obci Rudice jsme v letošním roce poskytli tři miliony korun na výstavbu nové základny speleologické záchranné služby, která bude spojena také s hasičskou zbrojnicí. Po nedávném ukázkovém cvičení v Moravském krasu jsme také rozhodli o poskytnutí dotace na moderní komunikační techniku, která bude používána při zásazích v jeskynních systémech. Chceme však, aby tyto věci byly systémově vyřešeny po celém území České republiky zákonnou změnou,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.

Hejtman dále připomněl, že z hlediska financování okresu Blansko z pohledu končícího ROP Jihovýchod získal okres mezi lety 2007 až 2013 1,5 miliardy korun. „Čili evropské fondy financovaly projekty na území okrasu Blansko – a to ať projekty krajské, městské či neziskového sektoru a podnikatelských subjektů – částkou ve výši půldruhé miliardy korun. Jihomoravský kraj pak z hlediska dotací poskytl institucím, spolkům, organizacím v okrese Blansko v letech 2010 až 2015 prostřednictvím dotací částku 360 milionů korun. A investice do krajem zřizovaných organizací zde v okrese činily z krajského rozpočtu v letech 2009 až 2016 celkem 242 milionů,“ uvedl hejtman statistiku, jak veřejné rozpočty v minulých letech podpořily rozvoj Blanenska a Boskovicka.

Jak na tiskové konferenci po výjezdním jednání rady uvedl náměstek hejtmana Roman Celý, kraj vyhlásí další dotační program pro neziskové organizace. „Včera jsme měli jednání s náměstek Šlapalem a dohodli jsme se na tom, že bychom předložili krajské radě a zastupitelstvu vyhlášení dalšího dotačního titulu pro oblast sociálních věcí, tedy pro neziskové organizace s registrovanou sociální službou. Ta výše bude otázkou dalšího jednání, ale jedná se nám o minimální výši 25 milionů korun,“ řekl náměstek Celý. Jak dodal hlavním důvodem vyhlášení nového programu je skutečnost, že obce a města jsou nyní povinny spolufinancovat tyto služby ve svém ORP. „V podstatě se na ně přenáší v této oblasti jistá povinnost a finanční zátěž, ale zároveň mohou rozhodnout, jakou službu ve své obci, ve svém městě či ORP, provozovat,“ uvedl náměstek Celý, který ocenil okres Blansko z pohledu spolkového života. „Je zde největší koncentrace mateřských, rodinných či seniorských center,“ konstatoval Roman Celý.

Starosta Blanska Ivo Polák zdůraznil, že výjezdní zasedání krajské rady mělo pro město Blansko význam především v tom, že byly schváleny materiály, které se týkají důležitých investičních akcí. „Především jde o přemostění řeky Svitavy z komunikace Svitavská na ulici Brněnskou. Řešení tohoto problému je pro Blansko důležité a zásadní. Především složky integrovaného záchranného systému z hlediska provozu železnice mají velmi obtížný přístup na Staré Blansko. Bylo přijato memorandum, které hovoří o spolupráci Jihomoravského kraje a města Blanska, kde se vymezují jednotlivé postupy kraje i města, tak aby byl tento investiční záměr naplněn. Další investicí je oprava silnice, známé jako serpentiny Klepačov, kdy bylo rozhodnuto o komisi na tuto akci, realizovanou prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje od června do listopadu. Mohu také potvrdit velice dobrou spolupráci kraje a města například v oblasti sociální a zdravotní. V letošním roce Jihomoravský kraj schválil dotaci 4 miliony korun na dofinancování realizace stavby parkovací plochy u nemocnice, kde vznikne 134 nových parkovacích míst,“ řekl starosta Ivo Polák.

Jak konstatoval náměstek hejtmana Roman Hanák, kraj ve vztahu k přemostění řeky Svitavy vítá iniciativu města Blanska, kdy město realizuje potřebný výkup pozemků a dobudování místních komunikací a kraj tak bude řešit ono přemostění. „Co se týká stavu komunikací na okrese, jsme si vědomi, že jejich stav patří k jedněm nejhorším v kraji. Snažíme se to za poslední roky jejich stav sanovat, i když finanční možnosti kraje jsou omezené. Nicméně ve výhledu let 2016 až 2018 je pro okres Blansko v této oblasti alokováno něco okolo 700 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu a tyto finance přispějí ke zlepšení stavu komunikací na okrese,“ uvedl náměstek Hanák.

Spolupráci kraje o obcí na Boskovicku ocenila na výjezdním jednání krajské rady v Blansku také starostka Boskovic Hana Nedomová. „Je to jednak v oblasti investic do komunikací nebo ve zdravotnictví. Vítáme i spolupráci s krajem v oblasti sociálních věcí, školství či sportu,“ uvedla starostka Nedomová.

foto JMKfoto JMKfoto JMK