Probíhá hlasování v soutěži „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2015“

Od 14. března do 8. dubna 2016 je možné hlasovat prostřednictvím SMS zpráv v devátém ročníku soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje“.

Celkem 25 památek soutěží o ceny ve třech kategoriích:

1. velké stavby (hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze, kaple, hospodářské dvory, soubory památek...)

2. díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby,…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování

3. drobné stavby (lidové stavitelství, kapličky, zvoničky, boží muka, …).

Souhrnné ocenění 300 000,- Kč bude rozděleno podle počtu získaných hlasů následovně: v kategorii 1. budou oceněna první dvě místa částkou 150 000,- a 50 000,- Kč, v kategorii 2. a 3. první místa částkou 50 000,- Kč. „Již potřetí může komise soutěže udělit zvláštní cenu ve výši 25 tisíc korun vlastníku kulturní památky, která ji v letošním ročníku zaujme například kvalitou oprav, mimořádnou historií či zvláštním přístupem vlastníka a zvláštní cenu ve výši 25 tisíc korun vlastníku kulturní památky – lidové stavby, která se účastnila některého z předchozích ročníků soutěže. Lidová architektura je nedílnou a vzácnou součástí našeho kulturního dědictví, významných kulturních památek tohoto druhu je méně a obnova většiny takových staveb je často v rukou vlastníků pro ně velmi nadšených a obětavých - obcí a fyzických osob. Také naší soutěže se staveb lidové architektury účastnilo jen nemnoho, cílem ocenění v této kategorii je proto zvýraznění lidových staveb, které jsou kulturními památkami, a povzbuzení jejich vlastníků v odborné péči o ně, o těchto dvou cenách se nebude hlasovat formou SMS a komise soutěže si vyhrazuje právo tyto dvě ceny neudělit. Abychom vyšli vstříc zájmu a možnostem hlasujících, budou tito letos nově posílat svoje hlasy za běžnou cenu podle tarifu svého operátora, “ řekla radní Bohumila Beranová.

Fotografie vybraných památek a doprovázející popisné texty jsou uveřejněny na webových stránkách Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/ . Při hlasování formou SMS opět platí, že z jednoho telefonního čísla může být zaslán pouze jeden hlas. Na webové stránce soutěže je umístěn jednoduchý návod, jak při hlasování postupovat. Dle počtu obdržených hlasů se stanoví konečné pořadí a přidělí ceny.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na přelomu dubna a května 2016.
 

 

Kostel Narození Panny Marie v Lipovci - vítěz kategorie velké stavby v roce 2015