Delegace Středních Frank na jihu Moravy

Hejtman Michal Hašek přijal spolu se svým náměstkem Romanem Celým v pátek 11. března 2016 v prostorách brněnského sídla krajského úřadu delegaci ze Středních Frank vedenou prezidentem krajského sněmu Richardem Bartschem. Region Střední Franky oslovil Jihomoravský kraj již v loňském roce s nabídkou navázání kontaktů a vzájemné spolupráce v oblasti kultury, sociální sféře a v oblasti vzdělávání.

"Máme mnoho společného - od restrukturalizace průmyslu a zemědělství, přes kompetence v sociální péči a zdravotnictví, podporu spolkového života-myslivců, hasičů, sportu," uvedl po jednání hejtman Michal Hašek.

Německá delegace, po jednání na krajském úřadě v odpoledních hodinách navštíví v doprovodu náměstka hejtmana Romana Celého též příspěvkovou organizaci Jihomoravského kraje Srdce v domě v Klentnici a Mikulově a zde si prohlédne chráněného bydlení.

foto JMKfoto JMK