Informace č.j.: JMK 120797/2007

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

  

 

 

 

 

             Čj.:                                                SpZn.:                                       Vyřizuje/linka                          Brno

JMK 120797/2007                    S-JMK 120797/2007 OKP                    Salneková/1264                 24. 9. 2007

 

 

Opatřování dokumentu číslem jednacím - II

 

 

Vážení,

 

            dne 15.9.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena  Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Žádost o informace
dle zákona 106/99 – opatřování dokumentu číslem jednacím - II
“ (dále jen „Žádost“), kopie Žádosti přiložena.

 

            V uvedené Žádosti požadujete:

a) Předat popis té části služby GINIS, který dokládá, že je jedno čj. možno založit dvakrát.

b) Vzhledem k tomu, že Krajský úřad ve spisovém materiálu archivuje i obálky od doručené pošty, pak pro dokument s PID KUJMP005UWAT požadujeme předat kopii obálky, v které byl tento dokument doručen.

c) V případě, že tento dokument s PID KUJMP005UWAT nebyl doručen poštou, ale byl doručen jinak, požadujeme předat informaci kdo, kdy a komu tento dokument doručil.

 

            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

K písm. a) Žádosti:

            V příloze Vám zasíláme výpis ze spisové služby GINIS, který se vztahuje k dokumentu s  č.j.  JMK 36796/2006, PID KUJMP005UWAT a k  dokumentu s č.j. JMK 37296/2006, PID KUJMP00L0A47. Kopie uváděných dokumentů Vám byly předány  sdělením Krajského úřadu JMK č.j. JMK 109037/2007 ze dne 22.8.2007, kde je zřejmé, že dokumenty jsou evidovány pod různými evidenčními čísly.

 

K písm. b) Žádosti:

            V příloze Vám poskytujeme kopii obálky, ve které byl doručen dokument s č.j. 36796/2006 a  s PID KUJMP005UWAT.

 

K písm. c) Žádosti:

            Viz bod b) Žádosti.

 

 

            Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti povinný subjekt nemá.

 

 

S  pozdravem

 

 

 

 

                                                                                       Mgr. Martin Mikš

                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu