Kraj bude úzce spolupracovat s VUT

Užší spolupráce Jihomoravského kraje a Vysokého učení technického v Brně (VUT) je obsahem memoranda o spolupráci, které dnes – ve čtvrtek 10. března 2016 - schválila krajská rada.

Schválené memorandum vyjadřuje připravenost ke vzájemné spolupráci VUT (konkrétně fakulty stavební) při propagaci a realizaci projektů v oblasti rozvoje krajské infrastruktury a v oblasti integrovaného záchranného systému.

„Jihomoravský kraj se dlouhodobě drží filozofie spolupráce s brněnskou akademickou sférou, konkrétně univerzitami a vysokými školami. S fakultou stavební VUT jsme se dohodli na systémové spolupráci, která se týká projektů rozvoje krajské infrastruktury a také v rámci Integrovaného záchranného systému,“ řekl dnes hejtman Michal Hašek. Jak hejtman následně uvedl, kraj by s VUT mohl například spolupracovat při optimalizaci nákladů na energie u krajských nemovitostí, při realizaci studií v oblastech distribuce a čištění pitné vody a odpadních vod, dále pasportizaci komunikací, inženýrských sítí, vytváření 3D modelů měst (šlo by například o únikové plány, tématiku zásahů složek IZS v náročných podmínkách, např. podzemních garážích apod.).

Stejně tak hodlá kraj spolupracovat například při návrzích řešení oprav památkově chráněných budov, při měření hluku a protihlukových opatřeních, návrzích statických zajištění a opravách mostních konstrukcí a samozřejmě při výstavbě, rekonstrukcích a údržbě krajských silnic (tedy II. a III. třídy). Hejtman Hašek též jmenoval tematiku posuzování statického stavu narušených budov nebo sesuvů půdy – v této oblasti posudky VUT pomohly kraji při likvidaci následků sesuvů v roce 2014.