Hašek: Bezpečnostní rada kraje apeluje na vládu, aby rychle rozhodla ve věci výběrového řízení na leteckou záchrannou službu

Bezpečnostní rada kraje, která se ve středu 9. března 2016 sešla v Brně ve standardním termínu v budově Zdravotnické záchranné služby JMK, probírala velmi rozsáhlou agendu. Kromě výročních zpráv o činnosti základních složek Integrovaného záchranného systému za minulý rok se zabývala také aktuálními tématy - v první řadě řešila momentální situaci ve výběrovém řízení na leteckou záchrannou službu.

„Jde o věc, která trápí nejenom vládu, ale i všechny kraje, trápí také Bezpečnostní radu Jihomoravského kraje. Byl jsem dnes pověřen, abych se obrátil na předsedu vlády se žádostí, a také jsem to ještě v průběhu rady telefonicky učinil, aby Vláda ČR co nejdříve – tedy dnes nebo na schůzi příští týden, kde bude společné jednání vlády a hejtmanů – vyhlásila výběrové řízení na leteckou záchrannou službu. Požadujeme, aby letecká záchranná služba byla od 1. ledna 2017 na jižní Moravě poskytována ve stejném rozsahu a kvalitě, jako je tomu dosud. Respektujeme pravomoc vlády rozhodovat o této věci, budeme respektovat i to, když vláda rozhodne, že po nějakém přechodném období to bude třeba stát, kdo bude zajišťovat leteckou záchrannou službu. Ale v takovém případě budeme po vládě požadovat všechny náklady na investice a finanční prostředky, které budou muset být na úrovni Jihomoravského kraje vloženy do případných úprav systémů, investic do zdravotnických zařízení, vybavení, techniky, komunikace a dalších věcí. Čili respektujeme kompetenci státu o tom rozhodnout, ale pakliže stát rozhodne o nás bez nás, tak budeme požadovat kompletní náklady tak, aby byly hrazeny ze státního rozpočtu, a také, aby to rozhodnutí nebylo okamžité. V této chvíli není Policie ČR ani Armáda ČR připravena od 1. ledna 2017 plnohodnotně zajistit výkon letecký záchranné služby v teritoriu Jihomoravského kraje. Obracím se tedy na premiéra se žádostí, aby v této věci rozhodla vláda rychle a přitom dbala toho, aby byla zajištěna kvalitní péče o občany Jihomoravského kraje a případné pacienty letecké záchranné služby,“ uvedl hejtman Michal Hašek. Jak dodal, má v této věci stejné stanovisko jako ostatní hejtmani. Společně ho pak příští týden budou tlumočit na jednání Vlády ČR s Radou Asociace krajů ČR.
„Bereme to jako absolutně vážnou věc. Byli bychom rádi, aby nedošlo k nějakému problému z hlediska termínu vyhlášení výběrového řízení. Lidově řečeno: aby se to stihlo. Není prostě možné přerušit činnost letecké záchranné služby ani na jeden den, ani na jednu hodinu, ani na jednu minutu. A je odpovědností vlády, aby od 1. ledna 2017 byla letecká záchranná služba na teritoriu Jihomoravského kraje zajištěna,“ uvedl hejtman Hašek.
 

foto JMK