Náměstek hejtmana Roman Celý jednal s rektorem Masarykovy univerzity Mikulášem Bekem

V úterý 1. března 2016 se v Brně uskutečnila pracovní schůzka náměstka hejtmana Romana Celého s rektorem Masarykovy univerzity (MU) Mikulášem Bekem.

Na jednání náměstka Celého s rektorem Bekem byla mimo jiné probírána také současná spolupráce univerzity a kraje. Jihomoravský kraj (JMK) totiž podporuje celou řadu projektů pro studenty jednotlivých fakult MU, jako jsou konference a odborné semináře, na kterých se podílí nejen organizačně a lektorsky, ale také formou dotací na zajištění jejich chodu. Někteří pracovníci JMK jsou rovněž tutory vzdělávacích e-learningových programů zajišťovanými fakultami MU nebo přednášejí odborné předměty v rámci výuky na jednotlivých fakultách. Oboustranně prospěšné jsou také stáže studentů probíhající na pracovištích Krajského úřadu Jihomoravského kraje či v Bruselu.

Jednou z ukázek spolupráce, která se aktuálně realizuje, je uzavření smlouvy o spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, na mezinárodní konferenci COFOLA (Conference for young Lawyers), jejímž cílem je poskytnout studentům magisterských studijních programů, doktorandům a mladým právním vědcům příležitost veřejně prezentovat poznatky a výsledky své vědecké činnosti, diskutovat nad aktuálními právními problémy a řešit konkrétní právní témata napříč spektrem právních odvětví, a to i na mezinárodní úrovni.

Jihomoravský kraj a Masarykova univerzita jsou spoluzakladateli řady subjektů jako například Jihomoravského inovačního centra nebo Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, společně se také podílejí na unikátním projektu SoMoPro (grantový program, jehož cílem je přivést špičkové vědce ze zahraničí na výzkumné instituce v Jihomoravském kraji).

foto JMKfoto JMKfoto JMK