Do dopravní infrastruktury v kraji letos míří 1,1 miliarda korun

Programem výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy Jihomoravského kraje pro rok 2016 se zabývala Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 25. února 2016.

„Krajské silnice na jižní Moravě si zaslouží rozsáhle investice, vedení kraje je si toho vědomo a po roce 2015 i v roce 2016 největší část krajských investic směřuje právě do krajské dopravní infrastruktury,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Celkem letos do dopravní infrastruktury v kraji míří 1,1 miliarda korun. Na opravy a rekonstrukce silnic je vyčleněno celkem 398 milionů korun, z toho je 239 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury a 111 milionů korun z rozpočtu kraje, 20 milionů korun je určeno na opravy mostů, 8 milionů korun na protihluková opatření a 20 milionů korun na sanaci nehodových míst. „Náklady na průběžnou údržbu silnic činí 541 milionů korun, na projektovou přípravu je určeno 30 milionů korun, 5 milionů korun pak na výkup pozemků pod silnicemi,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Hanák.