Grémium Poslanecké sněmovny jednalo na jižní Moravě

Jednáním s Radou Jihomoravského kraje začalo čtvrteční (25. února 2016) výjezdní jednání Grémia Poslanecké sněmovny parlamentu ČR na jižní Moravě.

Předseda sněmovny Jan Hamáček vyzdvihl význam těchto setkání v regionech. „Na těchto jednáních především diskutujeme se zastupiteli a občany, pro sněmovnu je to vynikající zpětná vazba – slyšíme co je dobře, co je špatně. Při jednání s krajskou radou jsme se dotkli témat, která přímo souvisí s Jihomoravským krajem. Jižní Morava je kraj vína, prvním tématem byl nový zákon o vinařství. Jsem přesvědčen, že návrh zákona, který odešel z vlády do sněmovny, vyhovuje požadavkům poctivých vinařů. Za vedení sněmovny jsme slíbili, že uděláme maximum pro to, aby ten zákon byl co nejrychleji projednán a vstoupil v platnost,“ uvedl předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, kterého hejtman Michal Hašek požádal o podporu tohoto vládního návrhu zákona. „Ta opatření jsou už notoricky známá. Jedná se o ochranu poctivých moravských a českých vinařů. Mají za sebou 25 let tvrdé poctivé práce, naši vinaři se dneska stávají evropskou a světovou špičkou, a my nechceme, aby pár grázlů, kteří parazitují na tomto dobrém jméně moravského a českého vinařství, poškodilo do budoucna celý tento sektor,“ řekl hejtman Hašek, který vedení sněmovny informoval také o problémech v jiném zákoně, který se ovšem opět bytostně dotýká jižní Moravy. „Jde o novelu zákona o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Jde nám o to, aby mohly normálně dál fungovat všechny školy, ve kterých se vyučují gastronomické obory nebo obory, při kterých se pracuje s alkoholickými nápoji. Z tohoto pohledu jsem informoval o tom, že ústavně právní výbor už na moji žádost přijal pozměňovací návrh při projednávání tohoto konkrétního sněmovního tisku a já jsem požádal pana předsedu sněmovny o to, aby tento pozměňovací návrh byl podpořen. A dál tak mohly fungovat všechny školy, které vyučují gastronomické obory, a to v celé České republice, nejen na jihu Moravy,“ zdůraznil Michal Hašek.

Dalším tématem jednání byla doprava. „Mám za to, že integrovaný dopravní systém v Jihomoravském kraji patří k těm nejlepším v republice, nicméně jsme hovořili o možnosti koncepčního přístupu a o tom, co bude po roce 2020. Je zde celá řada možností z hlediska kraje v postupování ve veřejné dopravě. Podněty, které si odvážíme, budou velmi zajímavé pro diskusi v Praze, protože se nabízejí možnosti komplexního a celostátního řešení,“ konstatoval Jan Hamáček, který zmínil i problém, kterým je současný stav posuzování vlivu staveb na životní prostředí, takzvaná EIA. „Mám pocit, že ministerstvo životního prostředí bude muset najít nějaký krizový mechanismus, jak situaci vyřešit, protože hrozí zastavení celé řady staveb. Ocenil jsem konstruktivní přístup krajů, které mají připraven i plán B. Kdyby opravdu došlo k nějakým problémům, kraje jsou připraveny v rámci realokace peníze využít tak, aby nehrozilo jejich nevyčerpání,“ uvedl předseda sněmovny.

Posledním tématem společného jednání krajské rady a grémia Poslanecké sněmovny byla letecká záchranná služba. „V kontextu včerejšího přerušení tohoto bodu při jednání vlády jsme debatovali o tom, jak v této věci postupovat dál. Z mého pohledu je překvapivý argument ministra Babiše, že by leteckou záchrannou službu měl zajišťovat stát. Bylo to právě ministerstvo obrany, které na přímý dotaz ministerstva zdravotnictví odpovědělo, že není schopno zajistit vyšší počet stanovišť letecké záchranné služby,“ zdůraznil Jan Hamáček. K jeho apelu se připojil i hejtman Michal Hašek. „Zítra se uskuteční schůze Rady Asociace krajů ČR, na které kraje vyzvou vládu k co nejrychlejšímu dořešení otázky výběrového řízení na leteckou záchrannou službu. Protože není možné, aby si teď najednou vzpomněl Andrej Babiš, že chce tuto věc řešit úplně jinak a jiným systémem. Byť to může být systém dlouhodobě dobrý a z hlediska státu podporovaný – to znamená vykonávání letecké záchranné služby prostřednictvím složek státu, konkrétně armády a policie. Aktuálně na to připravenost prostě není. Není technické vybavení na straně armády ani policie, nejsou certifikovány heliporty na současný stav techniky a bude třeba určitého přechodného období. Čili kraje vyzvou vládu, aby byly přizvány k této debatě, zatím je to tak trochu „o nás bez nás“. Máme jediné hledisko a stanovisko – od 1. ledna 2017 musí být letecká záchranná služba zajištěna ve stejné kvalitě a rozsahu, jako dnes. Záchranky zřizují ze zákona kraje i lidi do těch vrtulníků dodáváme z řad našich záchranářů. Chceme, aby tento problém byl dořešen co nejdříve,“ uzavřel hejtman Michal Hašek.

Dalšími body výjezdního zasedání grémia Poslanecké sněmovny na jižní Moravě byl pracovní oběd v Lednici za účasti zástupců všech parlamentních frakcí, na který navazovala návštěva jízdáren lednického zámku a diskuse s občany a starosty.

foto JMK