Informace č.j.: JMK 120215/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 120215/2007                   S-JMK 120215/2007 OSO         Mgr. Kovářová/541658855                 21. 9. 2007                                 

                                                                                                                               

 

 

 

Žádost  o informace dle zákona 106/99 – zvukový záznam z 20 ZJMK - poskytnutí informace

 

 

            Dne 13. 9. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – zvukový záznam z 20 ZJMK“ (dále jen „Žádost“).

 

Dle Žádosti žádáte o předání „v elektronické verzi zvukový záznam z 20 zasedání Zastupitelstva JMK na  CD-ROM“.

 

            V příloze Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., zasíláme Vámi požadovaný zvukový záznam z 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve formátu *.mp3.

 

 

            S  pozdravem

 

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního

                                                                           

 

                                                                                  

Přílohy: dle textu