Ve Vyškově soutěží mladí pokrývači a klempíři

Náměstek hejtmana Roman Celý zahájil ve středu 24. února 2016 XI. ročník moravského kola Soutěže odborných dovedností oboru pokrývač a klempíř, které se koná na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Vyškov.

„Vaši práci a zručnost, kterou získáte během studia na odborných učilištích, nenahradí žádná výpočetní technika a moderní stroje“, řekl účastníkům soutěže Roman Celý. Jak zdůraznil, po ukončení školy, která klade důraz na praxi, mají velkou šanci získat uplatnění na trhu práce. Popřál všem soutěžícím hodně zdaru při řešení teoretických otázek a hlavně pevnou ruku při tvorbě zadaných střešních prvků.

Praktická část soutěže bude probíhat až do odpoledních hodin. Soutěže, kterou pořádá Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR ve spolupráci se SOŠ a SOU Vyškov, se účastní studenti 2. a 3. ročníků středních škol a učilišť z Brna, Břeclavi, Opavy, Valašského Meziříčí a Vyškova.

Úkolem soutěžících dvojic je nejen předvést svou zručnost při výrobě zadaných střešních prvků, jako jsou podokapní žlaby či při pokládce střešních krytin, ale rovněž prokázat své znalosti v teoretické části soutěže.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK