Informace č.j.: JMK 116753/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

Č.j.

Sp.Zn.

Vyřizuje/linka

Brno

JMK 116753/2007

S-JMK 116753/2007/ OSO

Mgr. Kovářová/541658855

18. 9. 2007

 

 

 

Bod č. 5 z 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

 

Vážený pane,

            dne 5. 9. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 5 na 20. zasedání ZJMK“.

 

V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu „Zpráva o činnosti výboru kontrolního“ v následujícím rozsahu:

-         titulní list (tzv. košilka)

-         ZPRÁVA O ČINNOSTI Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje
v období od 19. do 20. zasedání Zastupitelstva JMK

 

Důvodovou zprávu ani další přílohy materiál neobsahoval.

 

 

 

            S pozdravem

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

 

 

Přílohy: dle textu