Jihomoravský kraj vítá rozhodnutí Brna pořídit nový územní plán

Jihomoravský kraj vítá rozhodnutí pořídit nový územní plán, které včera (23. 2. 2016) učinila Rada města Brna. Od počátku pořizování nových zásad územního rozvoje vybízel kraj město Brno, aby se postupovalo koordinovaně s přípravou obou dokumentů.

„Pokud by se postupovalo koordinovaně, jak vybízely od počátku nadřízené orgány územního plánování – Jihomoravský kraj a ministerstvo pro místní rozvoj, mohlo být již dnes i Brno tak jako kraj před vydáním svého dokumentu. Nepochybně by kraj nemusel také přistoupit k nouzovému řešení formou detailní územní studie, protože by ověření dopadů nadmístních záměrů na životní prostředí a jejich účelnost ve městě mohlo prověřit Brno v územním plánu,“ komentoval současnou situaci jihomoravský radní pro územní plánování Antonín Tesařík.

Město Brno i Jihomoravský kraj připravují své územně plánovací dokumentace již řadu let a situace je bohužel obdobná. Kraj totiž v minulosti dokumentaci vydal, byla mu však soudem zrušena. Město Brno s přípravou územního plánu začalo v roce 2002, zpracovalo několik verzí nového dokumentu, z nichž jedna byla vydána a rovněž soudem zrušena. „Věřím, že každý argument, uváděný náměstkem primátora Martinem Anderem, blokující pořízení nového územního plánu včetně nezbytné součinnosti s Jihomoravským krajem při pořizování zásad územního rozvoje, je minulostí a byl pouze prezentací jeho osobního názoru, nikoliv odborného vyhodnocení situace s využitím všech nástrojů a možností, které dává stavební zákon,“ dodal Antonín Tesařík.

Hejtman Michal Hašek rozhodnutí města Brna vítá. "Jsem rád a vítám změnu postoje vedení Brna k otázce nového územního plánu, o kterém jsem opakovaně jednal s primátorem Petrem Vokřálem. Odborná jednání pak vedl pan radní Tesařík s panem náměstkem Anderem," uvedl hejtman Michal Hašek.