Svaz vinařů řešil připravovanou novelu vinařského zákona

Kulturní dům ve Velkých Bílovicích ve středu 24. února 2016 hostil valnou hromadu Svazu vinařů České republiky. Delegáty valné hromady pozdravil hejtman Michal Hašek a ministr zemědělství Marian Jurečka.

Jak ve své řeči konstatoval Michal Hašek, klíčovou prioritou posledních dní ve spolupráci svazu a Jihomoravského kraje je připravovaná novela vinařského zákona, která by měla ochránit poctivé vinaře i spotřebitele, více zabránit podvodům na trhu s vínem. „Děkuji vládě, že našla odvahu přijít s touto novelou. Jsem přesvědčen, že při komplexním pohledu na tuto novelu převažují pozitivní věci. Jihomoravský kraj ji dlouhodobě podporuje, takže věřím, že projde v textu, který bude co nejvíce odpovídat tomu, co schválila vláda,“ uvedl hejtman.

„Pokud jde o podporu vinařství ze strany kraje, rád bych uvedl několik čísel. Od roku 2010 šlo z krajského rozpočtu do vinařství a vinohradnictví 110 milionů korun. 53 milionů směřuje do investic ve Střední vinařské škole. Jako krajská koalice jsme zde schválili vznik centra excelence které bude spolupracovat se Svazem vinařů i Národním vinařským centrem. Nejde jen o investice, ale i o kvalitní personální vybavení školy. Rádi bychom začali s rozšířením školních vinic a vinohradů, třeba i cestou nových odrůd. Do Vinařského fondu šlo 43 milionů korun. Kraj přispěl také na podporu drobných vinařských akcí,“ řekl hejtman Hašek, který připomněl, že další prostředky kraj poskytuje například na tradiční vinobraní ve Znojmě či Mikulově, nově též například na projekt vinobusu VOC Znojmo. „Vinařům jsem slíbil trvalou podporu kraje, bez ohledu na politické složení vedení kraje po volbách, vždyť vinný hrozen je součástí praporu a znaku kraje, naší historie i kultury,“ řekl Michal Hašek.

Součástí jednání valné hromady svazu ve Velkých Bílovicích byly nejen zpráva o činnosti za uplynulý rok, ale také volba prezidenta a dalších orgánů na další období. "Staronovým" prezidentem svazu byl naprostou většinou hlasů přítomných delegátů zvolen Tibor Nyitray.

Svaz vinařů České republiky (dříve Českomoravská vinohradnická a vinařská unie) byl založen v roce 1993 právě ve Velkých Bílovicích. Svaz hájí zájmy pěstitelů hroznů a výrobců vína prostřednictvím jednotné organizace, jak v našem státě, tak vůči zahraničí. Podílí se na legislativním procesu vinařského zákona a předpisů EU.

Více podrobností o činnosti Svazu vinařů ČR zájemci naleznou na http://www.svcr.cz/  .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK