Ocenění pro předsedu Klubu svazu civilní ochrany ČR

Bronzovou medailí Jihomoravského kraje ocenil v pondělí 22. února 2016 hejtman Michal Hašek předsedu Klubu svazu civilní ochrany ČR Josefa Vaňka, který v příštím týdnu oslaví 86 let.

Hejtman Michal Hašek při setkání vyzdvihl činnost Klubu svazu civilní ochrany, která je směřována především do práce s mládeží – na žádost škol pořádá klub školení civilní ochrany na školách (základních i středních), organizuje soutěže mládeže v oblasti civilní ochrany apod. „S veterány civilní ochrany Jihomoravského kraje plukovníkem Josefem Vaňkem a plukovníkem Josefem Slezákem jsem se dnes sešel v Brně, seznámil jsem je s aktuálním stavem a úkoly Integrovaného záchranného systému kraje a vyslechl si informace o činnosti klubu civilní ochrany v Brně, který se věnuje především práci s mládeží. Poděkoval jsem oběma pánům za desítky let práce na úseku civilní ochrany obyvatelstva,“ uvedl po schůzce hejtman Michal Hašek. V současné době je v celé České republice celkem 10 klubů civilní ochrany.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK