Kraj přispěje na léky či zdravotnické pomůcky pro bývalé politické vězně koncentračních táborů

Dar ve výši 174 tisíc korun pro Český svaz bojovníků za svobodu schválili ve čtvrtek 18. února 2016 krajští zastupitelé. Částka je určena na zdravotnické pomůcky, potravinové doplňky a léky pro bývalé politické vězně nacistických koncentračních táborů.
Jak konstatoval hejtman Michal Hašek, na jihu Moravy žije dosud 58 bojovníků proti fašismu se statutem politického vězně.

„Poskytnuté finanční prostředky budou využity na příspěvky bývalým politickým vězňům nacistických koncentračních táborů s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji na pokrytí nákladů spojených s pořizováním zdravotnických pomůcek, potravinových doplňků a léků. Účelem daru je ocenění významného přínosu politických vězňů pro budoucnost a svobodu naší společnosti. Jedná se o příspěvek na zmírnění negativních následků věznění bývalých politických vězňů, které mělo vliv na jejich zdravotní stav,“ uvedl hejtman Michal Hašek. Statut politického vězně se přitom prokazuje osvědčením o účasti na národním boji za osvobození.