Krajské zastupitelstvo podpořilo profesionální hasiče a policisty

Patnáct milionů korun pro profesionální složky integrovaného záchranného systému v Jihomoravském kraji schválili na čtvrtečním zasedání (18. února 2016) krajští zastupitelé. Jde o dar na jejich vybavení.

„Částku 11,6 milionu korun získá Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – konkrétně na rekonstrukci a nákup nových zásahových vozidel, dopravní automobil, dále na rekonstrukci technického kontejneru, technického automobilu, na mobilní čerpací stanici a protiplynový automobil, pořízení kontejnerových van a také analogového převaděče a izolačních dýchacích přístrojů. Policie od Jihomoravského kraje získá dar ve výši 3,4 milionu korun. Půjde o finanční prostředky na vybavení krizové místnosti krajského ředitelství, přístroj na komparaci dokladů, systém pro analýzu videozáznamů, systém pro detekci registračních značek, nafukovací stany s příslušenstvím a vybavení Zásahové jednotky krajského ředitelství Policie ČR,“ uvedl hejtman Michal Hašek.