Hejtman zahájil konferenci o technických mateřských školkách

Hejtman Michal Hašek zahájil ve středu 17. února 2016 v Kuřimi konferenci o technických mateřských školkách.

„Vracíme se k něčemu, co v minulosti fungovalo. Kraj sice nezřizuje mateřské a základní školy, ale může pomoci. Před několika lety jsme přišli se systémem stipendií na vybraných technických a učebních oborech, snažíme se je různými způsoby propagovat, ale pořád je to málo. Jsem Vám velmi vděčný, že přivádíte děti od útlého věku k tomu, aby si osahali kladívko, naučili se zatlouct hřebík. Těší mne, že se zde v Kuřimi koncentruje technické vzdělávání pilotně od mateřských škol přes základní až po středoškolské centrum excelence ve strojírenství pro celý Jihomoravský kraj. Na Vás teď je, abyste v dětech od nejútlejšího věku vzbudili zájem o technické věci. Budu rád, když se v základních školách postupně obnoví dílny. Rád bych veřejně deklaroval připravenost Jihomoravského kraje pomoci z krajského rozpočtu při kofinancování projektů z evropských fondů. Mohlo by jít například o malý dotační program v oblasti technického vzdělávání. Pokud se nám společně podaří nastavit dohodou pravidla pro takovýto grantový program, tak by měl mít šanci i v příštích letech. Na základě takovýchto pravidel jsem připraven předložit do rady grantový program a odsouhlasit ho v zastupitelstvu,“ řekl hejtman Hašek.

O zkušenostech, výsledcích a transformaci do základních škol na konferenci hovořili zástupci jednotlivých škol, firem i institucí.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK