Krajský úřad zjišťuje spokojenost občanů se svými službami

Znát názory občanů na služby, které jim poskytuje, chce Krajský úřad Jihomoravského kraje. Již od roku 2007 proto pořádá pravidelná dotazníková šetření. Letos se do něj mohou občané zapojit do 19. února vyplněním anonymního dotazníku na webových stránkách Jihomoravského kraje na odkazu Průzkum spokojenosti občanů se službami KrÚ JMK - http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=288206&TypeID=10100 – sekce Aktuality.  

V týdnu od 15. do 19. února se potom uskuteční šetření i formou klasických papírových dotazníků a to v obou budovách krajského úřadu v Brně, tedy Žerotínovo nám. 3 a Cejl 73.

Výsledky šetření i opatření, která budou na jeho základě realizována, najdou občané opět na webových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz .

foto JMKfoto JMKfoto JMK