Jihomoravský kraj pokračuje v obměně zdravotnické techniky

Jihomoravský kraj bude pokračovat v obměně zdravotnické techniky složek integrovaného záchranného systému, zejména zdravotnické záchranné služby. Rozhodla o tom krajská rada na svém jednání 11. února 2016.

„Využijeme přitom nové výzvy, která byla vyhlášena z tzv. Integrovaného operačního programu na konci loňského roku ministerstvem pro místní rozvoj. Připravili jsme projektový záměr Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje. Jedná se konkrétně o třicet kusů nových sanitních vozidel, mikrobus, šest vozíků na přepravu materiálu na místa mimořádných událostí, dále vybavení sanitních vozů zdravotnickými přístroji a přídavnými zařízeními, záložní komunikační technologie, dvanáct kusů kontejnerů na stany, dvanáct chladících zásobníků léčiv a zdravotnického materiálů a také pět kusů přístrojů na detekci nebezpečných látek. Předpokládané celkové výdaje projektů v letech 2017 až 2019 činí 135 milionů korun, 85 procent nákladů by měla hradit Evropská unie, 5 procent státní rozpočet a 10 procent bude hrazeno z rozpočtu jihomoravského kraje,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Doplnil, že část techniky by měla být zaměřena i na mimořádné události, které mohou souviset s extrémním suchem nebo únikem nebezpečných látek.

foto JMKfoto JMKfoto JMK