Projekt pomáhá k aktivnímu občanství seniorů

Prostory brněnského hotelu Continental v úterý 9. února 2016 hostí pod záštitou a za účasti náměstka hejtmana Romana Celého konferenci k projektu Dialogem k aktivnímu občanství seniorů.

Projekt je zaměřen na nastavení dialogu mezi seniory (občany) a zaměstnanci samosprávy (ať jde o městskou čtvrť, město, obec nebo kraj). Tato spolupráce má podpořit aktivní život občanů v seniorském věku s dopadem na rozvoj daného regionu. Jeho cílem je napomoci aktivním seniorům zapojit se do činnosti obce či dané samosprávy vytvořením mechanismu dialogu mezi zaměstnanci samosprávy a seniory, a současně podpořit zaměstnance pracující v oblasti proseniorské či prorodinné politiky při rozvoji aktivit směřujících ke starším občanům.

foto JMKfoto JMKfoto JMK