!!!POZOR, INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO TZV. KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI!!!

Vážení zájemci o kotlíkové dotace, vzhledem k tomu, že objem finančních prostředků u podaných žádostí v 1. výzvě na Dotační program na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji dosáhl maximální výše alokace, budou od 5. února 2016 od 12:00 hodin žádosti podané v elektronické podobě zařazeny do tzv. zásobníku projektů. Do tohoto zásobníku budou žádosti řazeny nejpozději do pátku 12. února 2016 do 12:00 hodin. Po tomto okamžiku již NEBUDE MOŽNÉ žádost o tzv. kotlíkovou dotaci v rámci vyhlášené 1. výzvy Jihomoravského kraje podat.

Děkujeme všem za zájem o kotlíkové dotace v Jihomoravském kraji!