Antonín Tesařík: Náměstek Ander komplikuje přípravu Zásad územního rozvoje kraje

Na neexistenci aktuálního územního plánu pro Brno upozornil na Zastupitelstvu města Brna starosta městské části Brno-Ořešín Jan Levíček. Jeho obavy, že tato situace po roce 2020 výrazně omezí rozvoj města, podpořili i další starostové a spolek Brno+ v čele s jejím předsedou Robertem Kotzianem. Za zodpovědnou osobu ve společné výzvě označili náměstka primátora pro územní rozvoj Martina Andera, který situaci opakovaně neřeší. Stejný problém s náměstkem Anderem soustavně komplikuje i přípravy Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK).

„U náměstka Andera nikdy není jasné, zda vystupuje za Stranu zelených nebo ze své pozice náměstka pro územní rozvoj města Brna. Systematicky prosazuje zájmy strany, odmítá postoj kraje, odborníků i ministerstev týkající se zásad územního rozvoje pro celý kraj, napadá nesmyslně a v rozporu se stavebním zákonem jednotlivé body dokumentu a odkládá zahájení prací, na kterých se má město s krajem podílet,“ osvětlil situaci radní Jihomoravského kraje Antonín Tesařík. V části, která se zabývá dopravní obslužností brněnské aglomerace, má Společná pracovní skupina města a kraje připravovat podklady pro územní studii. Náměstek Ander však dosud žádné podklady pro studii nedodal s odůvodněním, že má vypracování územní studie zadat samotný kraj ještě před vydáním ZÚR. Zbavuje se tak zodpovědnosti a chce vydání ZÚR JMK, s nimiž se počítá letos na podzim, co nejvíce oddálit. Zároveň tak za Stranu zelených lobbuje proti „německé“ variantě komunikace R43. Nyní se však ukazuje, že v názoru na vedení R43 přes brněnskou aglomeraci není Ander se starosty městských částí, za něž rovněž veřejně vystupuje, jednotný.

„Územní studie musí nouzově vyřešit problémy, které měl řešit dávno nový územní plán města Brna; ten platný byl zpracován v roce 1994, tudíž v podstatě neexistuje, neboť jeho podoba neodpovídá současným potřebám,“ vysvětlil Tesařík. „Zjevný je rovněž Anderův rozpor mezi městem a městskými částmi, jejichž zájmy se mu nedaří sladit. Tuto situaci hodláme podrobně mapovat,“ uzavřel Tesařík.