PREZENTACE ODBORNÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL V OC OLYMPIA!

Jihomoravský kraj ve spolupráci s odbornými středními školami a s obchodním centrem Olympia v Brně připravil druhý ročník interaktivní prezentace odborných středních škol. Této unikátní přehlídky vzdělávání, která se bude odehrávat přímo v rozsáhlém komerčním prostoru Olympia Brno, se aktivně účastní 33 středních škol z celého území Jihomoravského kraje (13 z

Brna, ostatní jsou mimobrněnské).
Nejen žáci 8. a 9. tříd základních škol jako „budoucí absolventi“, ale i ostatní návštěvníci si tak budou moci sami vyzkoušet, zda by je daný obor zaujal. Krom toho také mohou získat podstatné informace o nabídce oborů a přehled možností mimoškolních aktivit a zájmových kroužků, které využívají zázemí a vybavení škol.

Prezentovány budou jak tradiční učební a studijní obory a řemesla, tak nejnovější učební pomůcky a další exponáty. Společná expozice středních škol bude probíhat v pátek 5. 2. od 11 – 19 hod., sobotu 6. 2. od 10 – 19 hod. a neděli 7. 2. od 10 – 20 hod.

Ve stejných dnech bude v době od 10:00 do 19:00 probíhat na pódiu u hlavního vstupu do obchodního centra Olympia bohatý doprovodný program plný tematicky zaměřených vystoupení žáků jednotlivých středních škol. Těšit se tak můžeme např. na barmanskou show, chemické pokusy, hudební kapely nebo módní přehlídku. Žáci tak ukáží, že studium není jen o učení, ale také o zájmových činnostech a kroužcích.

Slavnostní zahájení prezentace se uskuteční 5. 2. v 11:00 na podiu u hlavního vchodu do OC Olympia za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, ministryně školství Kateřiny Valachové, zástupců dalších ministerstev a významných regionálních subjektů.

Vážení žáci, rodiče a návštěvníci obchodního centra Olympia, dovolujeme si vás srdečně pozvat na interaktivní prezentaci odborných středních škol v uvedených dnech.

foto JMK