Vzniká koordinační komise pro sucho

Především problematice sucha byla věnována dnešní (1. února 2016) návštěva ministra zemědělství Mariana Jurečky v Brně, kterého přivítal náměstek hejtmana Roman Celý.

„Je nutné se soustředit na problémy způsobené klimatickými změnami. Tímto směrem se musí ubírat i zemědělská politika. Loňské sucho se promítlo do tržeb i do cen zemědělských produktů. Kvůli nedostatku krmiv se živočišná výroba prodražuje. Jižní Morava je z hlediska sucha nejohroženější oblastí. Proto jsme se dohodli, že v nejbližší době vznikne koordinační komise pro sucho, ve které budou zástupci našeho ministerstva, rezortních organizací a Jihomoravského kraje,“ řekl Marian Jurečka, ministr zemědělství.
Komise by měla řešit důsledky klimatických změn v kraji, jako jsou sucho, povodně a eroze půdy. „Od této velmi úzké spolupráce si slibujeme, že budeme pracovat rychleji a s větším efektem. Do komise budou zapojeny ty orgány, které již z pověření Jihomoravského kraje nebo ministerstva zemědělství na této problematice pracují, např. Povodí Moravy, Mendelova univerzita, Český hydrometeorologický ústav, Akademie věd ČR, zástupci regionů a další. Touto problematikou se momentálně zabývá více organizací, je potřeba všechny tyto subjekty spojit pod jednu hlavičku a na výsledku spolupracovat,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Celý.
Extrémní výkyvy počasí ohrožují zdraví a životy lidí a představují velká rizika pro různá odvětví hospodářství. Mezi nejohroženější patří zemědělství a lesnictví. „Nejen na jižní Moravě trpí zemědělství obrovskými ztrátami orné půdy v důsledku eroze. Navíc dlouhodobý nedostatek vody v půdě snižuje rostlinnou produkci, na které je závislá lokální i národní ekonomika. Pokud bych mluvil o škodách, počítají se na miliardy ročně,“ doplnil radní Jiří Němec.
Díky komisi vzniknou pravidla hospodaření v krajině. Zároveň určí konkrétní postupy, jak v krajině pracovat a předcházet důsledkům klimatických změn.