Sucho jako hlavní téma Jihomoravského společenství

Aktuální situace a další vývoj zemědělství na jižní Moravě a v celé republice bylo hlavním tématem dnešního jednání jihomoravských politiků, vědců a byznysmenů v sídle Ústavu globální změny Akademie věd ČR v Brně. Jednání se zúčastnil hejtman Michal Hašek. „Prezentoval jsem pohled a přístupy krajské samosprávy na řešení dopadů sucha na jižní Moravě zejména na naše zemědělství, ovocnářství a vinařství,“ uvedl hejtman Hašek.

Hlavní pozornost byla věnována tématu sucha a problémům způsobených klimatickými změnami. Jak zaznělo v diskusi, ke zmírnění důsledků probíhajících změn klimatu je nutné vypracovat komplexní návrh organizačních, technologických, technických a legislativních opatření.

Jihomoravský kraj z tohoto důvodu pokračuje ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny Akademie věd ČR při řešení výzkumného projektu Komplexní přístup pro monitorování a zmírnění dopadů sucha v regionu.

Hejtman Hašek zdůraznil, že jde o pokračování společných aktivit z loňského roku, nyní s finanční spoluúčastí 50 tisíc korun. „Cílem projektu je provozovat aktuální monitoring sucha na území kraje a identifikovat konkrétní lokalitu vhodnou pro realizaci opatření ke zlepšení jejich ekosystémových produkčních i mimoprodukčních funkcí a tato opatření navrhnout,“ uvedl hejtman Hašek.