Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016–2025

Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje (SRLZ JMK) je základním dlouhodobým koncepčním dokumentem v oblasti lidských zdrojů.

Je zpracována na období 10 let. V pořadí jde o druhou strategii tohoto zaměření po strategii zpracované na období 2006–2016.
 

Jejími hlavními úkoly jsou:

  • zachytit aktuální situaci v oblastech souvisejících s problematikou lidských zdrojů, identifikovat probíhající trendy, hlavní problémy a územní rozdíly v rámci Jihomoravského kraje;
  • zformulovat přístup k podpoře rozvoje lidských zdrojů v Jihomoravském kraji v období 2016–2025;
  • stanovit způsob fungování struktur na podporu lidských zdrojů a způsob sledování a vyhodnocování naplňování strategie (s využitím zkušeností z předchozího období a z vyhodnocení SRLZ JMK 2006–2016).

Konkrétní způsob realizace SRLZ JMK rozpracovávají dvouleté Krátkodobé realizační plány SRLZ JMK. 

 

Vypořádání připomínek k analytické části dokumentu je ke stažení zde (pdf, 304 kB)

***

Vypořádání připomínek ke strategické části dokumentu je ke stažení zde (pdf, 274 kB)

***

Vypořádání připomínek ke Krátkodobému realizačnímu plán SRLZ JMK 2016-2017 je ke stažení zde (pdf, 355 kB)

***

 Finální verze

STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2016-2025 je ke stažení zde (pdf, 4,35 MB)

stručná verze dokumentu je ke stažení zde (pdf, 1,81 MB)

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2016-2017 je ke stažení zde (pdf, 1,3 MB), stručná verze dokumentu je ke stažení zde (pdf, 1,1 MB)

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020-2021 je ke stažení zde (pdf, 1,35 MB)
 

***

 

Kontakt: Ing. Kateřina Kozáková, tajemnice Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje, tel.: 541 651 396, email: kozakova.katerina@jmk.cz