K poskytovatelům sociálních služeb na jižní Moravě míří 755 milionů korun

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 28. ledna 2016 schválilo rozdělení dotací ve výši 755 milionů korun pro poskytovatele sociálních služeb v kraji.

„Jako první kraj v České republice jsme schválili hlavní část finanční podpory pro poskytovatele sociálních služeb. Jsme tak připraveni poslat finanční prostředky na účty poskytovatelů ihned po jejich obdržení z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V krajském rozpočtu nadále počítáme s dofinancováním, nejedná se tedy o poslední podporu v tomto roce. Zároveň jsme již požádali ministerstvo o finanční prostředky na projekt v oblasti sociální prevence,“ řekl náměstek hejtmana Marek Šlapal. Jak uvedl, jedná se mj. o pobytové služby, terénní ambulantní sociální služby či pečovatelské služby, odlehčovací služby, programy sociální prevence apod.