foto 1 foto 2

Kraj podpoří alternativní formy hlídání předškoláků

Celkem pět žádostí v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti“ podpořila krajská rada na svém jednání 22. října 2015.

„Jako jediný kraj v republice jsme vyhlásili tento pilotní dotační program, jehož cílem je podpora alternativních a inovativních forem péče o předškolní děti. Zastupitelstvu jsme doporučili schválit podporu celkem pěti subjektům v celkové výši 915 tisíc korun. Konkrétně jde o Centrum pro rodinu a sociální péči v Hodoníně (196 tisíc korun), dětskou skupinu Webbies společnosti Webnode (téměř 200 tisíc korun), dětskou skupinu Nadace Partnerství (téměř 200 tisíc korun), mateřské centrum Miniklub Znojmo, dětskou skupinu Gráníček (200 tisíc korun) a Klubík Brno, dětská skupina Atrium (120 tisíc korun). Rádi bychom tento projekt zopakovali i v příštím roce, již dnes zvažujeme podporu i lesním školkám. Chceme podporovat nejen mateřské školy, ale i ty alternativní formy hlídání předškolních dětí,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Celý.

 

Podpora hospicové péče pokračuje i příští rok

Jihomoravský kraj připravuje také pro rok 2016 projekt podpory domácí hospicové péče stejně jako v letošním roce podle dosavadních pravidel, které byly projednány s Asociací paliativní péče. „Budou se do něho moci přihlásit všechny subjekty, které mají s touto činností zkušenost. Největší objem práce zřejmě zajistí Diecézní charita Brno, ale své místo na trhu těchto služeb mají i menší organizace. Spolupráce se zatím osvědčuje, očekáváme, že celkový počet klientů, které dotační titul za sedm milionů korun letos pokryje, bude mezi 150 až 200, a bude ještě řada neuspokojené poptávky. Proto příští rok navrhujeme zvýšení dotačního titulu ze sedmi na deset milionů korun. Navíc ještě chceme rozšířit podporu pečujících osob, protože je celá řada spolků, zabývajících se činností ve prospěch pečujících osob, které mají spoustu problémů při náročné péči o osoby blízké. Chceme na tento pilotní projekt vyčlenit jeden milion korun, abychom si vyzkoušeli, kolik se nám přihlásí spolků a jaké bude pokrytí. Spousta lidí si přeje zůstat doma, ale z důvodu psychosociálních problémů jejich příbuzných to není schopna zajistit. Podpora by do budoucna mohla zvýšit počet klientů, kteří by zůstávali jako klienti terénních ambulantních služeb a nebudou zvyšovat poptávku po pobytových službách v domovech seniorů,“ řekl náměstek hejtmana Marek Šlapal.
foto JMKfoto JMKfoto JMK