TK 14. 9. 2007

 Tisková konference 14. září  2007

Na tiskové konferenci hovořil hejtman Stanislav Juránek o některých bodech zasedání Zastupitelstva JMK, ředitel krajského úřadu Jiří Crha následně informoval o projednávaných stížnostech peticích v prvním pololetí letošního roku a také o zaměstnanci Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii.

 

 

 

Cena JMK

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 13. září 2007 udělilo Cenu Jihomoravského kraje následujícím osobnostem za přínos v těchto oblastech:

 

1.         Technický pokrok - Prof. Ing. Jiří Brauner

2.         Hudba - Zdeňka Vrbová

3.         Výtvarné umění – Jiří Netík

4.         Osobnosti, jejichž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu – Vojtěch Vašíček

5.         Osobnosti, jejichž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu – Stanislav Krátký

 

Zdůvodnění návrhů na Cenu Jihomoravského kraje:

 

Technický pokrok

 

Prof. Ing. Jiří Brauner (nar. 1905) – významná osobnost v oboru elektrárenství a teplárenství, dlouholetý pedagogický pracovník, akademický funkcionář Fakulty elektrotechnické VUT v Brně (zde byl v letech 1963 – 1966 děkanem) a později VŠB v Ostravě. V roce 1952 se stal náměstkem ministra pro energetiku na tehdejším ministerstvu paliv a  energetiky, později byl jmenován ředitelem Hlavní správy elektráren. S ohledem na věk patří mezi nestory naší elektroenergetiky.

 

 

Hudba

 

Zdeňka Vrbová – zakladatelka a vedoucí dětského pěveckého sboru Skřivánek v Židlochovicích, který letos oslavil 30 let od svého založení.  Paní Vrbová působí od ukončení vysokoškolského studia ve školství, od roku 1992 na ZŠ v Židlochovicích. Sbor Skřivánek se za dobu jejího vedení proměnil ve více než stočlenné těleso, rozdělené na dva soubory – přípravný a koncertní. Do repertoáru sboru patří díla klasických světových autorů, duchovní hudba, dětská sborová tvorba, spirituály i folklor. Sbor se pravidelně účastní sborových přehlídek a soutěží doma i v zahraničí, pravidelně pořádá jarní, adventní a vánoční koncerty, každý třetí rok pak festival duchovní hudby. Navržena dvakrát.

 

Výtvarné umění

 

Jiří Netík – za dosavadní sochařskou (řezbářskou) tvorbu. Od roku 1985 se věnuje sochařství a restaurátorství; řezbář betlémů. V jeho tvorbě se odráží úcta a respekt ke světu a údělu člověka stejně jako v dílech středověkých a barokních mistrů, vlastní produkce je však významně současná a realistická. Vlastní tvůrčí výpověď je zaměřena na duchovní zakotvení člověka žijícího na přelomu tisíciletí do kontextu přírody, vesmíru a historie lidstva. Středem pozornosti zůstává jedinec se svými bolestmi, hledáním identity, kořenů a svého místa na zemi. Každoročně pořádá ve Slavonicích kurzy řezbářství a sochařství, které jsou přístupné všem zájemcům. Pracuje a vystavuje společně s ženou Martinou.

 

Osobnosti, jejichž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu

 

Stanislav Krátký – za jeho přínos výchově mládeže a za jeho osobní statečnost  v období komunismu. Současný probošt Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově. Katolický kněz, kazatel, teolog a vysokoškolský pedagog. Po svém vysvěcení v roce 1946 byl nejprve kaplanem v Žarošicích, v Brně-Řečkovicích a Brně-Husovicích (kde mezi jeho žáky patřil mj. astronom Jiří Grygar). Pro svou aktivitu byl v roce 1956 přeložen do Žerotic u Znojma. V roce 1958 byl odsouzen a byl vězněn dva roky ve Valdicích. Poté pracoval jako jeřábník. V roce 1968 byl ustanoven farářem v Kunštátě a byl též vysvěcen biskupem skryté církve jako klíčová osobnost věnující se formaci těch, kteří nemohli za komunismu studovat na kněze. V roce 1978 byl přeložen do pohraniční farnosti Hrádek u Znojma, kde působil až do roku 1999, kdy se stal proboštem mikulovské kapituly. Navržen dvakrát.

 

Vojtěch Vašíček  po dopravní nehodě v dospělém věku ochrnul na dolní končetiny. Po úrazu začal aktivně sportovat. Vrcholem jeho kariéry bylo vítězství v sedmiboji tělesně postižených sportovců na paralympiádě v Barceloně v roce 1992. Po skončení sportovní činnosti pomáhá budovat Poradenské centrum svazu paraplegiků Brno. Vybudoval a snaží se rozšiřovat chráněné dílny „Medico Vašíček“, které se zabývají prodejem a servisem vozíků pro tělesně postižené, grafickými pracemi na PC apod.

 

 

Celkem bylo předloženo 21 návrhů na 19 jmen, ceny budou předány 27. září 2007 v 19 hodin v sále Evropa v Hodoníně, Národní 21.

 

Loňský  ročník se uskutečnil v předvečer Dne české státnosti - 27. září - v areálu znojemského divadla. Ocenění tehdy získali tito laureáti: Mgr. Milena Flodrová (historické vědy),  MUDr. Richard Kania (lékařské vědy), prof. Jiří Sehnal (hudební vědy), Yvetta Hlaváčová (sport), Vlasta a Jaroslav Smutní (kultura), Jiří Malášek (osobnost, jejíž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu), Jaroslav Kratka (mezilidské vztahy), Václav Kolář (mládežnický sport), Marek Badalík (hrdinský čin).

V roce 2005 převzali Cenu JMK tito laureáti: MUDr. Karel Kašpárek (osobnost, jejíž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu), Zdeněk Pololáník (hudba), Šimon Ryšavý (literatura), Martin Voborný (za hrdinský čin) a Josef Zimovčák (sport).

Poprvé byla Cena JMK udělena v roce 2004 následujícím osobnostem za přínos v těchto oblastech: Hana Zejdová (sport), Jan Dvořák (přírodní vědy), Vladislav Bláha (kultura), Miloslav Šnajdar (osobnost, jejíž dílo a činnost výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu). Zastupitelstvo JMK dále udělilo Cenu Jihomoravského kraje Davidu Kožuskému a Jaroslavu Gargulovi in memoriam za hrdinský čin.

 

 

 

 

 

Zásady poskytování dotací v sociální oblasti

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 13. září 2007 schválilo Zásady poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2008 na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb.

 

Pro rok 2008 vyhlašuje Jihomoravský kraj v oblasti poskytování sociálních služeb Program podpory sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Tento program je určen na podporu sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovaných v souladu s místními či regionálními potřebami, jejichž převažující působnost je vymezena územím Jihomoravského kraje a na jejichž poskytování má kraj zájem.

Jihomoravský kraj v roce 2008 podpoří pouze projekty žadatelů, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci a zároveň obdrželi v roce 2007 dotaci z MPSV ČR a JMK (mimo projekty financované z Evropského sociálního fondu). V případě, že doposud registrace sociální služby nebyla provedena, ale byla podána Žádost o registraci sociálních služeb, bude o přidělení dotace rozhodnuto až po registraci.

Dotační řízení bude vyhlášeno Jihomoravským krajem vyvěšením oznámení na úřední desce umístěné na budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno

a na internetových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz. Termín podání žádostí je do 7. listopadu 2007.

 

 

 

 

 

Projekt realizace 4.B etapy IDS JMK – Vyškovsko – východ

 

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 13. září 2007 schválilo projekt realizace 4.B etapy IDS JMK – Vyškovsko – východ.

Ve čtvrté etapě rozšíření Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje – oblast Vyškovsko - východ se přidává ke stávajícím 334 obcím dalších 56 obcí Jihomoravského kraje a v jednání je připojení k IDS JMK dalších 5 obcí ze sousedních krajů. Zahájení provozu se připravuje k 1. 7. 2008.

Zavedení 4. etapy IDS JMK – oblast Vyškovsko - východ se týká cca 50 tis. občanů. Po zaintegrování této etapy bude IDS JMK obsluhovat asi 69 % obyvatel kraje (nárůst o 4 %), bude provozován na 49 % rozlohy kraje (nárůst o 9 %) a obslouží téměř 58 % obcí (nárůst o 8 %).

 

Obce Jihomoravského kraje zařazené do 4. etapy IDS JMK – oblast Vyškovsko - východ

Bohaté Málkovice

Milonice

Archlebov

Bohdalice-Pavlovice

Moravské Málkovice

Bukovany

Brankovice

Nemochovice

Dražůvky

Dětkovice

Nemotice

Kyjov

Dobročkovice

Nesovice

Lovčice

Drysice

Nevojice

Mouchnice

Hlubočany

Orlovice

Násedlovice

Hoštice-Heroltice

Podivice

Nechvalín

Hvězdlice

Prusy-Boškůvky

Nenkovice

Chvalkovice

Pustiměř

Ostrovánky

Ivanovice na Hané

Radslavice

Sobůlky

Kojátky

Rostěnice-Zvonovice

Stavěšice

Kozlany

Rybníček

Strážovice

Kožušice

Snovídky

Uhřice (KY)

Křižanovice u Vyškova

Švábenice

Věteřov

Kučerov

Topolany

Žarošice

Lysovice

Uhřice (VY)

Ždánice

Malinky

Vážany

Želetice

Medlovice

Zelená Hora

 

 

Obce mimo Jihomoravský kraj zařazené do 4. etapy IDS JMK – oblast Vyškovsko - východ

Koryčany

Pačlavice

Želeč

Nezamyslice

Střílky

 

 

 

Cyklistická stezka Veselí nad Moravou – Kozojídky

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 13. září 2007 schválilo poskytnutí účelové investiční dotace Městu Veselí nad Moravou ve výši 1 000 000,- Kč na stavbu „Cyklistická stezka Veselí nad Moravou – Kozojídky, část C“.

 

Důvodem žádosti Města Veselí nad Moravou o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje jsou vysoké finanční náklady stavby, které činí téměř 4 miliony Kč. Z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury obdrželo Město Veselí nad Moravou 1, 258 mil. Kč, což činí dle pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu cyklostezek max. 60 % z uznatelných nákladů stavební části. Mimo stavební část obsahuje stavba objekt veřejného osvětlení ve finančním objemu 1, 515 mil. Kč a objekt sadových úprav ve finančním objemu 275 tis. Kč. Vybudování veřejného osvětlení je při realizaci stavby nezbytné, neboť cyklistická stezka bude využívána pro každodenní příjezd pracovníků ve směnném provozu do čtyř nově vznikajících provozoven navazujících na cyklostezku. Vysazení stromořadí v rámci objektu sadových úprav je náhradní výsadbou za odstranění stávajících přestárlých ovocných dřevin na trase cyklostezky.

 

 

 

 

 

Zaměstnanec Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii

 

Na místo zaměstnance Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii byl výběrovou komisí ředitelce Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., doporučen Mgr. Jiří Kolman.

Podmínky výběrového řízení, ve znění doporučeném Radou Jihomoravského kraje schváleným usnesením č. 6925/07/R 115, byly zveřejněny dne 14. 5. 2007 na úřední desce Jihomoravského kraje a dne 17. 5. 2007 byl zveřejněn inzerát v personální příloze MF DNES. Informace o výběrovém řízení byla rovněž zveřejněna na stránkách Stálého zastoupení ČR při EU. Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., obdržela 23 přihlášek do výběrového řízení. Po kontrole formálních náležitosti uchazeči, kteří nepředložili jazykové certifikáty, byli vyzvání k účasti na jazykovém přezkoušení (jazykové přezkoušení realizoval externí subjekt) a všichni uchazeči byli pozvání k osobnímu pohovoru. Osobnostní předpoklady uchazečů byly ověřeny během osobního pohovoru psychologem.

 

Rada Jihomoravského kraje na své 110. schůzi konané dne 29. 3. 2007 schválila realizaci projektu „Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii“ a Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 17. zasedání konaném dne 19. 4. 2007 souhlasilo s realizací uvedeného projektu. Zastoupení JMK bude umístěno v Bruselu v budově tzv. Czech Pointu. Předpokládaný termín zahájení činnosti zastoupení je 11. října 2007.

 

Náplň práce zaměstnance Zastoupení JMK při EU:

-          pravidelné informování o nejnovějším vývoji evropské politiky a legislativy představitelů v JMK

-          zprostředkovávání kontaktů  a schůzek mezi jednotlivými politiky, úředníky a dalšími osobami z JMK s představiteli evropských institucí i ostatními regiony zastoupenými v Bruselu

-          organizování společenských a prezentačních akcí

-          prezentace a zastupování JMK na akcích, seminářích, konferencích a jednáních pořádaných evropskými institucemi a jinými subjekty působícími při EU

-          pomoc při vyhledávání partnerů v rámci projektů realizovaných JMK i ostatními subjekty z JMK

-          pomoc při realizaci projektů realizovaných JMK i ostatními subjekty z JMK

-          sledování nejnovější evropské politiky a prezentace zájmů JMK u evropských institucí, zajištění chodu kanceláře v Bruselu

 

 

 

 

 

Zpráva o vyřizování stížností a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje za I. pololetí roku 2007

         

Počet stížností řešených Krajským úřadem Jihomoravského kraje v  I. pololetí roku 2007 se v porovnání se stejným obdobím roku 2006 zvýšil. V I. pololetí roku 2007  řešil krajský úřad celkem 329 stížností, z toho 222 stížností v souladu s Pravidly pro přijímání a vyřizování stížností schválenými Radou  Jihomoravského kraje a 107 stížností  dle § 16a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím (v I. pololetí roku 2006 obdržel  Krajský úřad Jihomoravského kraje 191 stížností). Oddělení stížností,  petic  a  vnitřní  kontroly  odboru  kontrolního a právního vyřizovalo mimo těchto stížností ještě dalších 80 podání, která podle obsahu do režimu stížností nespadala a byla řešena zpravidla v rámci správního řízení, či prostou odpovědí na dotaz. V souvislosti s řešením podnětů občanů, obdržel krajský úřad prostřednictvím odboru kontrolního a právního ještě  25  podání veřejného ochránce práv.

Oprávněných stížností bylo 21, částečně oprávněných stížností bylo 19, což je počet obdobný jako ve stejném období roku 2006 (tehdy bylo oprávněných stížností 18, částečně oprávněných stížností bylo 13). Celkem 71 stížností, jejichž vyřizování nepřísluší krajskému úřadu, bylo postoupeno jiným orgánům a organizacím kompetentním k jejich šetření.

 

Stížnosti směřovaly proti různým subjektům, např. obcím a orgánům obcí (33), zdravotnickým zařízením a lékařům (30), školám, ředitelům a vedení škol (26), subjektům podléhajícím režimu živnostenského zákona nebo zákona o regulaci reklamy (37). Počet stížností na odbory a pracovníky KrÚ JMK se v poměru k celkovému počtu přijatých stížností oproti minulému období zvýšil. (V I. pololetí roku 2006 to bylo 34 stížností a v I. pololetí roku 2007 - 54 stížností). Převážně se však jednalo o stížnosti neoprávněné, pouze 2 stížnosti byly vyhodnoceny jako oprávněné a 1 jako částečně oprávněná.

Oprávněné stížnosti:

Stížnost na průtahy v přestupkovém řízení.

Po posouzení časové posloupnosti jednotlivých úkonů bylo zjištěno, že při zasílání rozhodnutí na MMB vznikla prodleva v řádu několika dnů. Jednalo se o opomenutí, které bylo ihned po upozornění stěžovatelem napraveno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Náprava: Záležitost byla projednána s vedoucím odboru dopravy s tím, aby přijal příslušná nápravná opatření.

 

Stížnost ve věci označování korespondence správním orgánem.

Šetřením stížnosti bylo zjištěno, že odbor dopravy skutečně nedodržel ustanovení § 23 odst. 5 správního řádu, když do poučení nedoplnil „označení správního orgánu, který písemnost odesílá a jeho adresu“.

                                                                                    

Náprava: Záležitost byla s vedoucím odboru dopravy  projednána a byli na ni upozorněni i vedoucí ostatních odborů.

 

 

Stížnost částečně oprávněná:

Stížnost ve věci nevydání platné verze ÚP VÚC Břeclavsko.

Šetřením nebylo zjištěno pochybení při předkládání dokumentů schvalujícímu orgánu, stejně tak při vyhlašování Závazné části ÚP VÚC Břeclavska. V bodech týkajících se zasílání požadovaných informací došlo k pochybení OÚPSŘ, neboť zásilka byla poslána na jinou adresu.

 

 

Náprava: OÚPSŘ nápravu okamžitě sjednal novým dosláním zásilky i  s omluvou a vysvětlením.

 

V  I. pololetí roku 2006 přijal Jihomoravský kraj jednu petici a v I. pololetí roku 2007  obdržel  Krajský úřad Jihomoravského kraje petice čtyři.

V první „petici - k osobní vlakové dopravní obsluze pro obce Luleč, Nemojany“, kterou vzala Rada JMK na vědomí, žádali občané, aby kompetentní činitelé iniciovali, v co nejkratším možném termínu, změnu vlakového jízdního řádu s posílením linek na trati Brno – Vyškov – Brno se zastávkou v Lulči. V odpovědi bylo zástupkyni občanů zdůvodněno, že přepravní potřeby obcí Luleč a Nemojany jsou současným dopravním řešením zajištěny dostatečně.

Druhá petice nazvaná: „Petice za zachování třídního kolektivu 7. A ZŠ Bzenecká 23“  byla postoupena Statutárnímu městu Brnu, MČ Brno - Vinohrady, neboť Krajský úřad Jihomoravského kraje nebyl kompetentní  k jejímu řešení.

Rada Jihomoravského kraje projednala také třetí „petici za zachování Mateřské školy logopedické, Rosice, Smetanova 964, 665 01 Rosice, jako samostatného právního subjektu“. Petici vzalo dne 19.4.2007, na svém 17. zasedání, na vědomí také Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Zástupkyni petičního výboru pak byla vysvětlena současná situace a  důvod případného sloučení Mateřské školy logopedické v Rosicích se školami pro sluchově postižené v Ivančicích. Závěrem jí bylo sděleno, že další fungování MŠ logopedické se bude odvíjet od skutečného počtu dětí, které budou podle odborníků doporučovány do speciální logopedické péče.

K „petici za zajištění návaznosti dopravy z trati Prostějov hl. n. Chornice“ bylo  sděleno, že jmenovaná trať se nachází, kromě dvou zastávek, v Olomouckém kraji, kdy

za objednávku regionální dopravy tedy odpovídá Olomoucký kraj. Zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje přesto uvedli, že tuto problematiku zmíní na nejbližším jednání k jízdnímu řádu s Českými drahami. Petici vzala Rada Jihomoravského kraje na vědomí. 

 

Jednotlivé odbory Krajského úřadu Jihomoravského kraje postupují při vyřizování stížností dle Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností schválenými Radou Jihomoravského kraje. Kontrolou nebyl shledán nárůst závad, kterých by se pracovníci odborů při této činnosti dopouštěli. Odbor kontrolní a právní průběžně sleduje, metodicky vede a kontroluje vyřizování stížností jednotlivými odbory Krajského úřadu Jihomoravského kraje.