Informace č.j.: JMK 115684/2007

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK  115684/2007             S-JMK  115684 /2007 OKP              Dzúrová/1243                              10.9.2007

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

            Dne 3.9.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 128 RJMK bod 8“ (dále jen „Žádost“).

V Žádosti požadujete zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předložené k bodu 8 na 128. zasedání RJMK (Zpráva o vyřizování stížnosti a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje za I.pololetí roku 2007).

 

            Na základě Vaší žádosti Vám v elektronické podobě poskytujeme tzv. košilku, Zprávu o vyřizování stížnosti a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje za I. pololetí roku 2007, vč. příloh. Důvodovou zprávu Vám nelze poskytnout, neboť Zprávy o vyřizování stížností a petic občanů jsou RJMK předkládány k projednání pravidelně a není k nim proto důvodová zpráva zpracována.

 

            S pozdravem

 

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru kontrolního a právního

 

 

 

Příloha: dle textu