IV. ročník ankety „Kraj mého srdce“

Redakce KAM po Česku a veletržní společnost INCHEBA Praha připravily pod záštitou Asociace krajů ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR v pořadí již IV. ročník prestižní internetové ankety Kraj mého srdce.

ANKETA - je důležitým faktorem pro získání přehledu o tom, jak je který kraj vnímán v povědomí cestovatelů. Jinak řečeno, jaký kraj si návštěvník vybaví, když přimhouří oči a představí si, který kraj je z jeho pohledu nejvhodnějším např. pro pěší turistiku.

Hlasovat můžete zde: http://www.kampocesku.cz/anketa .

foto JMK