Rada schválila dotační programy na letošní rok

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 13. ledna 2016 schválila vypsání dotačních programů, které byly určeny krajským rozpočtem na letošní rok.

Zatímco v loňském roce bylo na dotace v rámci krajského rozpočtu určeno 339 milionů korun, v rozpočtu na rok 2016 kraj počítá s více než 414 miliony.
„Na všechny městské a obecní úřady bude distribuována dotační příručka, veřejnosti bude přehled všech letošních dotačních programů k dispozici také na webových stránkách Jihomoravského kraje. O naprostou většinu dotací bude možné žádat do 29. února 2016,“ konstatoval Michal Hašek

Schváleny byly tyto dotační programy:
Dotační program Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2016
Dotační program „Zdravé obce, města, mikroregiony JMK – ZOMM 2016“
Dotační program „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2016“
Dotační program „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2016“
Dotační program „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2016“
Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele pro rok 2016
Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2016
Dotační program pro oblast protidrogových aktivit pro rok 2016
Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2016
Dotační program Škola podporující zdraví v roce 2016
Dotační program Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2016
Dotační program „Do světa!“ 2016
Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji pro rok 2016
Dotační program na podporu pečujících osob pro rok 2016
Dotační program „Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti“ pro rok 2016
Dotační program „Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2016
Dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2016
Dotační řízení pro oblast zdravotnictví v souladu se Zásadami poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví
Dotační řízení na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2016
Dotační program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 2016
Dotační program „Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK pro rok 2016“
Dotační program „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ pro rok 2016
Dotační program „Podpora včelařství pro rok 2016“
Dotační program „Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2016“
Dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2016
Dotační program „Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2016“
Dotační program Dotace na zpracování územních plánů 2016

Průběžně lze také žádat o individuální dotace z rozpočtu kraje na rok 2016, žádosti je možné podávat také v rámci Dotačního programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK 2013-2016 i v rámci dotačních programů v oblasti vodního hospodářství a hospodaření v lesích.
Podrobnosti o dotačních programech JMK jsou zveřejněny na dotačním portálu JMK: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/  .