7. ročník potravinářské soutěže Regionální potravina Jihomoravského kraje a 11. ročníku ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2016 vyhlášen

Na základě uzavřené Smlouvy ve věci „Realizace projektu soutěže Regionální potravina v Jihomoravském kraji“ mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje ze dne 17. prosince 2015, se Regionální agrární komora Jihomoravského kraje stává garantem komplexní organizace v pořadí již sedmého ročníku této soutěže o značku „Regionální potravina Jihomoravského kraje“ v roce 2016. Souběžným produktem je realizace již jedenáctého ročníku soutěže „ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2016“.

Organizační zajištění soutěže „Regionální potravina“ Jihomoravského kraje:

Oslovení potencionálních účastníků soutěže v regionu
(písemnou formou, e-mailem, telefonicky nebo osobní návštěvou, oznámením na webových stránkách, www.kisjm.cz , www.regionalnipotravina.cz , www.kr-jihomoravsky.cz ; www.mendelu.cz ; www.vfu.cz  )
Termín: 14. 1. 2016 – 22. 2. 2016

Avízo o soutěži
Avíza o konání soutěže budou umístěna v Brněnském deníku ROVNOST v alternativě opakovaně, na webových stránkách www.kisjm.cz , www.regionalnipotravina.cz , www.kr-jihomoravsky.cz ; www.mendelu.cz ; www.vfu.cz  
Termín: 14. 1. 2016 – 22. 2. 2016

Seminář k problematice novinek v potravinářské legislativě a soutěži Regionální potravina
Termín: 28. 1. 2016

Uzávěrka přijímání přihlášek
Termín: 22. 2. 2016 do 12:00 hodin

Hodnocení kompletnosti dokumentace k přihlášeným výrobkům
Termín: 1. 3. 2016, Regionální agrární komora Jihomoravského kraje,
Kotlářská 53, 602 00 Brno

Hodnocení soutěžních výrobků
Termín: 18. 3. 2016, Mendelova univerzita v Brně

Tisková zpráva s výsledky potravinářských soutěží
Termín: 18. 3. 2016

Slavnostní vyhlášení a prezentace výsledků
Termín: 3. 4. 2016 – TECHAGRO 2016, BVV Brno

Avízo o dalších prezentacích – průběžně podle možnosti dalších doprovodných akcí
Termín 13. – 52. týden
Soutěžní výrobky budou vyhodnoceny podle kategorizace zásad obou soutěží:

Regionální potravina Jihomoravského kraje 2016:

1. Masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas (šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobásy, uzená kolena, paštiky apod.).
2. Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované výrobky - poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobásy, sušené šunky, apod.).
3. Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy).
4. Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.).
5. Pekařské výrobky, včetně těstovin (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, těstoviny).
6. Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek.
7. Alkoholické a nealkoholické nápoje, s výjimkou vína z hroznu révy vinné (piva, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.).
8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě (čerstvá, sušená, proslazená nebo nakládaná ovoce zelenina, kompoty, džemy, povidla, protlaky apod.)
9. Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.).

ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2016:

1. Pekařské výrobky
2. Cukrářské výrobky
3. Mléko a mléčné výrobky
4. Maso a masné výrobky – tepelně opracované
5. Maso a masné výrobky – trvanlivé
6. Ryby a rybí výrobky
7. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě
8. Mražené výrobky
9. Hotové výrobky – ostatní
10. Ostatní potravinářské výrobky (med, ocet, koření, léčivky,…)
11. Nealkoholické nápoje
12. Alkoholické nápoje (kromě vína)